OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO ( 31 V 2020 r. )

 

DEKRET

dotyczący duszpasterstwa po zniesieniu limitów uczestników liturgii
___________________________________________________________________________

  W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. limitu uczestników zgromadzeń religijnych oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną, zmianom ulegają poniższe zasady dotyczące duszpasterstwa.

1.  Udział w liturgii

Z dniem 30 maja br. przestaje obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych (obowiązkowe pozostaje zakrywanie twarzy maseczką przez uczestników liturgii według dotychczasowych zasad). Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy także pogrzebów.

Należy zachować dotychczas nakazane zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny, jak również zasady dotyczące udzielania Komunii Świętej i sprawowania sakramentu pokuty.

2.  Dyspensa

Do niedzieli 31 maja br. obowiązuje ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej udzielona wiernym Diecezji Kaliskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Diecezji Kaliskiej.

 Od niedzieli 7 czerwca br. obowiązywać będzie już tylko dyspensa dla:

 a.    osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,

 b.      osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

 c.       osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

 Zachęcam usilnie wiernych do udziału w Mszach Świętych oraz do korzystania z sakramentu pokuty.

 3.  Czas Komunii wielkanocnej

Przedłużam czas Komunii wielkanocnej w Diecezji Kaliskiej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. Przyjęcie Komunii św. wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika wynikających z trzeciego przykazania kościelnego . Zachęcam Diecezjan, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do sakramentu pokuty i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św. Kapłanów proszę o stworzenie szerokich możliwości przystąpienia do spowiedzi z zachowaniem dotychczasowych nakazanych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

 4.  Modlitwa różańcowa

Zapraszam wszystkich – kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Modlitwa ta trwać będzie do Uroczystości Bożego Ciała, czyli do dnia 11 czerwca br.

Proszę, aby uwzględnić w niej również intencję o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z Diecezji Kaliskiej, a ostatnie dziewięć dni ofiarować też jako dziękczynienie za wszelkie łaski, jakich dobry Bóg udzielił nam wszystkim w minionych tygodniach.

 5.  Spotkania duszpasterskie

 Można powrócić do spotkań grup duszpasterskich oraz grupowego przygotowania do przyjęcia sakramentów. We wszelkich spotkaniach nieliturgicznych należy przestrzegać limitu 150 osób.

Katecheza przedmałżeńska oraz spotkania w poradniach dla narzeczonych wracają do normalnego trybu funkcjonowania od dnia 1 czerwca br. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa zaleca się, aby katechezy odbywały się w kościołach.

6.  Uroczystość Bożego Ciała

 Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizuje się procesji Bożego Ciała ogólnomiejskich lub ulicami parafii. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła. Z uwagi na zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią zaleca się, by odbyło się kilka procesji (np. po każdej Mszy św.).

 +Edward Janiak

 Biskup Kaliski

 ks. Marcin Papuziński

 Kanclerz Kurii

1.     W przyszłą niedzielę przeżywamy uroczystość Najświętszej Trójcy.

2.  Jutro w święto N.M.P. Matki Kościoła zostaną odprawione Msze św. w kościele o godz. 800, 1100 i o g. 1800. W tym dniu była msza św. na cmentarzu za drogich naszemu sercu zmarłych. W tym roku msza św. za zmarłych, których ciała spoczywają na naszym cmentarzu i w obrębie parafii będzie w świątyni o godz. 1100. Serdecznie zapraszamy.

 3.      Od pierwszego czerwca rozpoczynamy nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa, które odprawiamy po mszy św.

4.    W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca. Spowiedź przed mszą św. rano, a po południu od godz. 1600, a następnie msza św. o godz. 1700.  

5. Jest do nabycia prasa katolicka Opiekun, Gość Niedzielny, Misyjne drogi, Niedziela, nowy nr Miłujcie się w którym warto zwrócić uwagę na m.in. artykuły: Cuda płynące z adoracji eucharystycznej, Oficer śledczy na tropie zmartwychwstania, Duchowy przywódca narodu o Słudze Bożym kar. S. Wyszyńskim i inne.Dla dzieci są: Tęcza, Anioł Stróż, Świat misji. Dla młodszej młodzieży Mały Gość Niedzielnyz komiksem o słudze Bożym ks. kar. Stefanem Wyszyńskim.Są książki o tematyce religijnej m. in. Youcat dla dzieci. Katolicki katechizm dla dzieci i rodziców z przedmową papieża Franciszka, który m.in. prosi: Drodzy Rodzice, miejcie u siebie ten „mały” katechizm i znajdujcie czas, by czytać go z Waszymi dziećmi. Strona po stronie, tajemnica wiary za tajemnicą wiary, pytanie za pytaniem. Pomóżcie Waszym dzieciom odkryć miłość Jezusa!                                                                                                                                                             proboszcz