Duszpasterze

Proboszcz
Ksiądz Prałat dr Władysław Czamara - Dziekan Dekanatu Opatóweckiego ur. 28.04.1951 r. , wyświęcony 01.06.1975 r. we Włocławku, ustanowiony proboszczem 01.07.2000 r., imieniny obchodzi 27 czerwca

Wikariusz:
Ksiądz mgr Grzegorz Kaczorkiewicz -  ur. 12.06.1993 r., wyświęcony 26.05.2018 r. w Kaliszu, ustanowiony wikariuszem 25.08.2022r., imieniny obchodzi 03 września.