Koło przyjaciół Radia Maryja

5 grudnia 2006 r. powstało w naszej parafii Koło Przyjaciół Radia Maryja, którego przewodnicząca została p. Maria Dziedzic.

Przez minione lata p. Maria sumiennie i z zaangażowaniem  prowadziła pomoc dla Radia Maryja i Telewizji Trwam z terenu naszej parafii. Jesteśmy Jej bardzo wdzięczni za włożony trud. Z racji zdrowotnych troskę prowadzenia Koła Radia Maryja w parafii powierzamy p. Elżbiecie Pawlak, której życzymy Bożego błogosławieństwa w tej posłudze a wiernych zachęcamy do wspierania tego zbożnego dzieła. Chcących wesprzeć te wspaniałe dzieła: Radio Maryja i Telewizję Trwam przez dar swego serca prosimy o kontakt z p. Elżbietą. Na tę wspólną troskę o nieocenione dla dobra Kościoła i Ojczyzny środki społecznego przekazu: Szczęść Boże !