Msze św. za śp. Andrzeja Żebrowskiego

1. Córki Weroniki z mężem i dziećmi

2. Od córki Natalii z mężem

3. Od syna Michała z żoną

4. Od córki Anny z narzeczonym Adamem Snarskim

5. Od wnuków Mikołaja Miłosza i wnuczki Alicji z Koźminka

6. Od wnuczek Faustynki i Wandzi

7. Od wnuczek Antosi i Jagody

8. Od Ewy Żebrowskiej

9. Od rodziny Snarskich z Legnicy

10. Od rodziny Politowskich z Ostrowa Wielkopolskiego

11. Od Sylwii i Samuela Szymańskich z dziećmi

12. Od Krystyny i Zbigniewa Andrzejczaków z Koźminka

13. Od Janiny Banasiak

14. Od Edyty i Wojciecha Banasiaków z dziećmi

15. Od Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku. 

16. Od sąsiadów Pawliców 

17. Od Kingi i Mateusza Głuszczaków

18 . Od Angeliki z rodziną.

19. Od Renaty i Darka Zielińskich.

20. Od Barbary Judasz.

21. Od Danuty i Macieja Wiertelaków z dziećmi 

22. od rodziny Gieszczyńskich 

23. od Wojciechów, Stobieniów i Sznelewskich z ulicy Poniatowskiego 

24. od Marty i Krzysztofa Dziedziców z rodziną 

25. od Rafała Olejnika z Katowic z rodziną.

26. od Krystyny Kawala z synem Arkadiuszem.

27. od Elżbiety Krawczykowskiej

28. od Karoliny Skuteckiej z rodziną

29. od Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Opatówku 

30. od ministrantów z Opatówka

31. od Macieja Ignaszaka z myjni

32. od Grażyny Mania - Żebrowskiej

33. od Kamili Płócienniczak z Filipkiem i Karolinką

34. od Tomasza Maria z żoną i Kubusiem

35. Kolegi Przemysława z żoną. 

36. Anny Wilner 

37. Aldony Zielińskiej

38. Rodziny Wielgusiaków

39. Wojtka Błaszczaka

40. od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Rajsku 

41. od sąsiadów Misiów z ulicy Szkolnej

42. Marka Gruszki z Kalisza z rodziną

43. od kolegów. Kotały i Dworniaka 

44. od Jadwigi Papierskiej 

45. od Marioli i Andrzeja Smolarków

46. od rodziny Dziedziców z Rogatki

47. od koleżanek i kolegów z klasy córki Natalii Szkoły Podstawowej w Opatówku 

48. od grupy uczestniczącej we Mszy Świętej porannej

49. Od Joli i Zygmunta Tylczyńskich

50. od Marceliny i Dawida Pastok

51. od Ady i Piotrka Kwiatkowskich z dziećmi

52. od Włodarczyków i Trawczyńskich.

53. od Jolanty i Krzysztofa Woźniaków

54. od Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w Opatówku

55. od grupy ojca Pio

56. od Żywego Różańca

57. od Doroty i Adama Łuczaków z córkami

58. od Donaty i Darka Żywiołowskich z Zuzią i Hanią oraz Sary i Wojtka z Jasiem

59. od grupy Oliwkowej

60. od Karoliny Olejniczak

61. od Ani Laskowskiej z rodziną

62. od Agnieszki i Roberta Wieczorek z dziećmi

63. od Bożeny Sendeckiej z synem

64. od Edyty i Piotra Król z rodziną

65. od Ewy i Moniki Białożyk 

66. od Renaty Woźniak z rodziną

 

67. od Joli Śledź z rodziną 

68. od Krystyny i Ryszarda Tomaszewskich

69. od Wiesławy i Marka Rubas z rodziną

70. od rodziny Gabarskich

71. od Jadwigi i Jana Kałużnych z dziećmi.

72. od Ani i Jarka Gadera z dziećmi

73. od Beaty Olkiewicz i pracowników firmy MILLAB 

74. od członków orkiestry dętej OSP Opatówek

75. od Konrada Pogońskiego z rodziną

76. od Eugeniusza Wisieckiego

77. od mieszkańców Józefowa

78. od Izy Kaźmierczak z rodziną

79. od Elżbiety i Wojtka Paś

80. od rodziny Prusów z Cieni Pierwszej.

81. od Renaty i Pawła Banach.

82. Od Marty Starońskiej 

83. od Hanny i Czesława Szmajdzińskich.

84. od Adama i Moniki Gruszków z Parczewa

85. od Barbary i Rafała Płomińskich z Lewkowa.

86. dd kolegów z pracy syna Michała

87. od kolegi Mirosława Jangasa z rodziną.

88. od Jadwigi Bruś

90. od Piotra, Anny i Juli Nowaków

91. od brata Zbyszka z żoną

92. od Pawła Żebrowskiego z rodziną

93. od Beaty i Sebastiana Wardęckich

94. od Moniki i Janusza Pogorzelec z dziećmi

95. od Katarzyny i Piotra Plotów z rodziną.

96. od Ewy Tośta 

97. od Jana i Ewy Majewskich z rodziną 

98. od Stanisławy Pogorzelec

 

99. od funkcjonariuszy i pracowników działu dozoru elektronicznego w areszcie śledczym w Ostrowie Wielkopolskim.

100. od dyrekcji funkcjonariuszy i pracowników aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim 

101. od Anny i Marzeny Zimnych 

102. od Agnieszki i Tomasza Juszczak z rodziną

103. od Marii Świerek 

104. od Grzegorza Świerka

105. od Magdaleny i Witolda Wójcickich z córkami 

106. od Marzeny Michalskiej i Bogdana Piątkowskiego

107. od Anety i Pawła Janiak z dziećmi

108. od Doroty i Mirosława Żarneckich 

109. od Teresy i Zbigniewa Ugornych z rodziną

110. od sąsiadów Kołacińskich 

111. od sąsiadki Beaty Juszczak

112. od Krystyny Olczak z rodziną

113. od Wojciecha Antoniaka z rodziną

114. od Ani i Marcina Bugajnych

115. od Bożeny Bińkowskiej z rodziną

116. od Justyny Woźniak z rodziną 

117. od Urszuli i Ireneusza Dybiochów 

118. od Agnieszki Kowalskiej

119. od Ali Stawiraj

120. od Jolanty i Pawła Michalak z dziećmi

121. od Anny Janiak z Michałowa

122. od kolegi Romana i Magdy Jasiorskich 

123. od Ryszarda Łukaszczyk z rodziną

124. od cioci Karoliny

125. od cioci Sabiny

126. od rodziny Kołomeckich 

127. od Oli i Macieja Płóciennik

128. od Henryka Banasiaka

129. od Haliny i Stanisława Banasiak

 

130. od Agaty i Zbigniewa Świerek 

131. od Małgorzaty i Zenona Banasiak 

132. od Joanny Grędas z rodziną 

133. od siostry Wioletty z rodziną 

134. od Anny, Marcina Urszulak z dziećmi

135. od Agnieszki i Michała Politowskich

136. od Adama i Anny Niklas z synem 

137. od Izabeli i Sławomira Skoniecznych z rodziną 

138. od Stefani Jaszczak z rodziną 

139. od Weroniki Krzywdy z rodziną 

140. od Jarka Kłysza z żoną 

141. od Iwony Antczak z rodziną 

142. od Katarzyny i Łukasza Śledź 

143. od Arkadiusza Pogorzelca z rodziną

144. od Krystyny i Wojciecha Winnowiczów

145. od Krzysztofa Skoniecznego 

146. od Maryli Glińskiej z rodziną

147. od Marii Siewierskiej z Sieradza 

148. od rodziny Rogów i Kucharskich z Borowa

149. od Bożeny i Pawła Bączkiewicz z córkami 

150. od Bogusi Baran z rodziną 

151. od koleżanki Kasi Paczesnej z rodziną 

152. od kolegi Michała Damiana

153. od kolegi Michała Rafała 

154. od Adama Gabarskiego z rodziną 

155. od Bożeny i Eugeniusza Wojtaszków z rodziną 

156. od przyjaciółek siostry Wioletty 

157. od Marty i Romka Janiak z dziećmi 

158. od Ireneusza i Ewy Mikołajczyk z ul. Kasprzaka 

159. od Agaty Kujawy 

160. od Anny i Tomasza Misiów 

161. od Agaty i Piotra Woźniak z rodzicami z Anglii 

162. od kolegi Jacka z Renatą Szwedziak

163. od rodziny Stobieniów 

164. od Juliana Olejnika z rodziną 

165. od rodziny Mazurowskich

166. od Tomasza Biegańskiego 

167. od Pawła Pilasa 

168. od Joanny i Bartłomieja Pilas z dziećmi 

169. od Anny i Piotra Pilasów z dziećmi 

170. od rodziny Malewskich 

171. od Marzeny Ugornej 

172. od Ugornych z Kamienia

173. od Renaty i Bogusława Gryczyńskich 

174. od Agnieszki i Tomasza Zimnych 

175. od Małgorzaty i Jarosława Antczaków z dziećmi 

176. od rodziny Jakubków z Janikowa 

177. od Moniki i Ireneusza Kasprzaka z Rajska 

178. od Pawlaków i Jarków z Borowa 

179. od rodziny Zimnych z Kuczewoli 

180. od Piechotów z Michałowa 

181. od Marii i Jacka Pracowitych 

182. od mieszkańców wsi Szulec

183. od Honoraty i Sławomira Mania 

184. od Ewy i Pawła Jędrzejaków 

185. od Mariki Gaweł 

186. od Anity i Michała Janik 

187. od Katarzyny i Ryszarda Dybioch z dziećmi 

188. od Anny i Arkadiusza Łańduchów z rodziną 

189. od koła Różańcowego z Borowa 

190. od rodziny Rogów z Borowa

191. od Piotra Nowackiego ze Stawu 

192. od rodziny Liberskich ze Stawu 

193. od Grzegorza Krystyniaka z rodziną 

194. od kolegi Maćka 

195. od współpracownika Pawła Jaskóła 

196. od rodziny Małoburskich

197. od Stanisława i Haliny Janiak 

198. od Bogusi i Przemka z Wrocławia

199. od katechetów z parafii Opatówek

200. od Jacka Stępniewskiego z rodziną

201. od Roberta Łuczaka z rodziną 

202. od sąsiadów Rogozińskich 

203. od Kingi Rogozińskiej- Paczesnej z rodziną 

204. od Rafała Pawlickiego z rodziną

205. od Wioletty i Piotra Madelaków 

206. od Henryka Aniela i Stanisławy Ankiel

207. od Ewy i Krzysztofa Pilas 

208. od Pawła i Jolanty Maciejak 

209. od Pawła Bączkowskiego z rodziną 

210. od Dariusza i Bogumiły Werner z rodziną 

211. od Adama Wernera i Mateusza Śnieguły z rodziną 

212. od kolegi Przemka Burka

213. od Marleny i Dariusza Gruszka z rodziną

214. od Lidii Gibus oraz Antoniny Wróbel 

215. od Urszuli Antczak z rodziną 

216. od Pawła Zielińskiego i Piotra Zielińskiego

217. od Jadwigi Miś i syna Rafała z rodziną 

 

 

Msze św. poza parafią 

 

W parafii św. Michała Archanioła w Rajsku:

1. od Doroty i Damiana Perskawców 

2. od Laskowskich z Warszawy 

3. od Michała Łuczaka z rodziną 

4. od Danuty i Józefa Jakóbek

5. od Magdy i Jacka Woźniaków 

6. od Adamusów z Nakwasina 

7. od Wszędobyłów z Koźminka 

8. od Justyny z Laurą 

9. od Asi i Tomka 

10. od Oli i Elka Wszędobył 

11. od organisty z Rajska z żoną 

12. od Andrzeja Świerka z rodziną 

 

W parafii narodzenia NMP w Chełmcach 

1. od Aldony i Jarosława Dobrych z dziećmi 

 

W parafii św. Rodziny w Kaliszu

1. od Niny Adamczewskiej 

 

W parafii śś. Ap. Piotra i Pawła w Kaliszu 

1. od Zofii i Wojciecha Kościelaków z rodziną 

2. od chrześniaka Krzysztofa z rodziną

 

W sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu 

1. od Ani Jaśkiewicz z rodziną  

 

 

Ks. Aleksander Janas odprawi Mszę św w najbliższym czasie w swojej parafii