Tekst na kolędę

Tekst czytany w czasie kolędy

Ewangelia Świętego Jana
rodz. 6 od wiersza 53 do 56

 

Jezus więc oświadczył: Uroczyście zapewniam was.
Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego
i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie.
Kto spożywa moje ciało i pije moja krew, ma życie wieczne
a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Bo moje ciało naprawdę jest pokarmem, a moja krew naprawdę jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim.