Tekst na kolędę

Tekst na kolędę 

 

 

 

Trzeci List Świętego Jana, wiersz 11:

                 Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro! Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział.

 

Tekst na kolędę

Tekst czytany w czasie kolędy

 

2022/2023r.

 

  

 

Trzeci List Świętego Jana, wiersz 11:

 

Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro!

Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga;

ten zaś, kto czyni źle,

Boga nie widział.