Małżeństwo

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Dokumenty:
- aktualny wyciąg z aktu chrztu (nie starszy niż trzymiesięczny),
- zaświadczenie o sakramencie bierzmowania
- dowód osobisty,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i poradnictwo rodzinne,
- zaświadczenie o ukończeniu katechez przedślubnych,
- o pozostałych dokumentach narzeczeni zostaną poinformowani w Kancelarii.

Świadkowie ślubu zgłaszają się w zakrystii na 10 min. przed Mszą ślubną z dowodami tożsamości. 

Katechezy przedmałżeńskie dla młodzieży ponadgimnazjalnej dwa razy w miesiącu przez rok.