Zapowiedzi przedmałżeńskie

Statut 527. Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej 2007-2009:

Zapowiedzi przedślubne powinny się podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniach duszpasterskich lub wywieszone na tablicy ogłoszeń przez dwie niedziele lub święta nakazane w parafiach zamieszkania narzeczonych oraz w parafiach ostatnich sześciu miesięcy zamieszkania każdego z nich.

Związek małżeński mają zawrzeć następujące osoby:

1. Katarzyna Paulina Woźniak, panna zam. w Lublinie, par. św. Antoniego Padewskiego i Maciej Andrzej Zimny, kawaler zam. w Szulcu, par. Najśw. Serca Pana Jezusa w Opatówku..

2.  Marta Marciniak, panna zam. w Cieni Drugiej, par. Najśw. Serca Pana Jezusa w Opatówku i Patryk Trawiński, kawaler zam. w Borku Wlkp, par. pw. Wniebowzięcia N.M.P.

3. Agnieszka Justyna Kujawa, panna zam. w Cieni Folwark, par. Najśw. Serca Pana Jezusa w Opatówku i Tomasz Zimny, kawaler zam. w Opatówku

4. Anna Maria Janiak, panna zam. w Kaliszu, par. św. Gotarda i Szymon Piotr Janiak, kawaler zam. w Cieni Pierwszej, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku. 

5. Mateusz Piotr Malec, kaw. zam. w par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku i Jadwiga Aleksandra Świątek, panna zam. w par. Iwanowice.

  

Młodych polecamy modlitwie, a kto by znał kanoniczne przeszkody do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego w sumieniu jest zobowiązany zgłosić to do kancelarii parafialnej.

Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą.