Zapowiedzi przedmałżeńskie

Statut 527. Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej 2007-2009:

Zapowiedzi przedślubne powinny się podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniach duszpasterskich lub wywieszone na tablicy ogłoszeń przez dwie niedziele lub święta nakazane w parafiach zamieszkania narzeczonych oraz w parafiach ostatnich sześciu miesięcy zamieszkania każdego z nich.

 1. Do sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się Piotr Paweł Wardęga, kawaler zam. w parafii Opatówek i Małgorzata Marta Wszędybył, panna  zam. w parafii Tuliszków

2. Mateusz Michalski, kawaler, zam. parafia Opatówek i Daria Nowak, panna, zam. parafia Opatówek

3. Jakub Jan Potasiak, kaw. zam. w parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Blizanowie i Paulina Anna Jasiorska, panna zam. w parafii Opatówek.

 

Młodych polecamy modlitwie, a kto by znał kanoniczne przeszkody do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego w sumieniu jest zobowiązany zgłosić to do kancelarii parafialnej.

Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą.