INTENCJE MSZALNE: 19 IX— 25 IX 2022 r.

INTENCJE MSZALNE 19.09. - 25.09.2022R.   

PONIEDZIAŁEK 19.09.2022r.

7.00

 

1) + Macieja Świerka - int. żony Agnieszki

2) + Zdzisława Kosera

WTOREK 20.09.2022 r.

7.00

+ Janinę Chojnowską

18.00

+ Stanisława Grzesiaka w 3r. śm. I jego żonę Bronisławę

ŚRODA 21.09.2022 r.

7.00

 

1) + Edwarda Pilasa

2) + Danutę Figiel 

3) + Józef Gibus

18.00

+ Stanisława, Helenę, Stanisława, Marzannę Ochlików, Michała, Wiktorię i Marcina Szmajdzińskich

CZWARTEK 22.09.2022 r.

7.00

1) + Dariusza Balcerczyka 

2) + Józefa Kopcia - int. Stanisławy Matejko 

3) + Józefa Jureckiego - int. córki Marty

18.00

1) Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2) + Izabela Turk - int. Syna Jakuba z żona Alicją

PIĄTEK 23.09.2022 r.

7.00

1) + Tadeusza Perskawca 

2) + Wojciecha Łańducha - int. bratanka Bartka z rodz. 

3) + Józefa Tułacza

4) + Józefa Sowę - int. Patrycji Stasiak z rodzicami 

18.00

1) + Aleksandrę Kliber

2) + Pawła Tomaskę 

SOBOTA 24.09.2022 r.

7.00

 

1) + Jadwigę Warszewską 

2) + Władysława Warszewskiego - int. Krystyny i Stanisława Żurawików 

3) + Bogdana Warszewskiego - int. Marzeny i Wojciecha Grygielskich 

4) + Aleksandrę Kliber 

15.00

Msza Św. z okazji 85 lecia urodzin Zofii - int. syna Tadeusza i córki Kasi z rodz.

18.00

  • Wawrzyńca Chojnackiego w 17r. śm. i jego żonę Marię

NIEDZIELA  25.09.2022 r.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00

+ Mirosława, rodz. Włodarzów i Balcerczyków

10.00

1) Za parafian

2) W 40 r. Ślubu Marii i Przemysława 

12.00

+ Michała Bęckiego i jego mamę Dorotę i babcię Kazimierę

17.00

+ Tomasza i Aleksandra Korzeniowskich

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Czwartek 22 IX 2022, godz. 18 00

Intencje ogólne:

O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii

i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny, o pokój społeczny

i błogosławieństwo dla rządzących krajem, by jak najlepiej służyli Ojczyźnie. O pokój na Ukrainie.

O opiekę i błogosł. Boże dla Agnieszki, Piotra. O zdrowie dla Włodzimierza, Stanisława, Marka.

Dziękczynna za życie Hani z prośbą o radość wieczną dla zmarłych z jej rodziny. W intencji

kandydatów do sakramentu Bierzmowania i ich rodzin.

Za zmarłych:

bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego,

Czesława Lewandowskiego, Ewarda Janiaka, Teofila Wilskiego, kapłanów: Pawła

Patockiego, Adama Marczewskiego, Mariana Bruzdę, Stefana Czerwińskiego,

Leonarda Kryściaka, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego

Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego,

Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka,

Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa

Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Jana Anklewicza,

Bogusława Adamusa, Józefa Dębińskiego, Pawła Kasprzaka, Władysława

Mrozińskiego, Zenona Banasiaka, Ryszarda Tuzina, Krzysztofa Nojmana,

Zdzisława Króla, Marka Bobka, Bolesława Kawczyńskiego, kleryków: Szymona

Drankiewicza, Artura Wachnika, siostrę Władysławę, siostrę Charitas, siostrę

Hiacyntę Kopeć, siostrę Izabelę Banasiak, poległych i pomordowanych w obronie

Ojczyzny na przestrzeni wieków, szczególnie Żołnierzy Niezłomnych, ofiary II

wojny światowej i za Powstańców Warszawskich a wśród nich por. Annę

Hołubowicz-Gadkowską.

 

Modlimy się za zmarłych: Dawida Małeckiego, Stanisława Małeckiego,

Jolantę Nowińską, Janinę i Józefa Chojnowskich, Danutę, Wacława,

Małgorzatę Figiel, Jadwigę, Władysława, Jadwigę i Bogdana Warszewskich,

Wojciecha Łańducha, Pawła Tomaskę, Izabelę Türk, Wandę Tułacz, Mariannę,

Jana Ren, Barbarę Przepiórkę, Jadwigę, Jana Galewiczów, Honoratę,

Mariannę, Jana Łuczaków, Marka Gąsiorowskiego, Grzegorza Prętczyńskiego,

Annę i Stefana Augustyniaków, Krzysztofa Judasza, Czesława Woźniaka,

Helenę, Wacława Tułaczów, Wacława Sztanderę, Józefa i Henrykę Kuś,

Kazimierę i Mariana Mazurowskich, Józefa, Jana, Józefa, Mariannę Maniów,

Barbarę i Tadeusza Aniołowskich, Jerzego i Jadwigę Olejniczaków, Kazimierza

i Mieczysławę Frankiewiczów, Józefa Juszczaka, Stefanię i Wacława

Gawłowskich, Hieronima, Władysława Szymańskich, Krzysztofa Kobyłkę,

Mariannę i Mieczysława Kocembów, Mirosławę i Piotra Majdziaków, Ewę i

Daniela Krzywdów, Stanisława Gieszczyńskiego, Zbigniewa Wrzesińskiego,

Jadwigę i Jerzego Sporeckich, Ewę Śniegułę, Stanisława Juszczaka, Krystynę

Woźniak, Piotra Sędziaka, Jadwigę Ciuruś, Macieja Świerka, Józefę i Józefa

Szychtów, Piotra Jarycha, zmarłych z rodziny Jarychów i Litwów, Marię

Krawczykowską, Marka Płuciennika, Ryszarda Kicińskiego, Zofię i Bolesława

Żurawskich, Wacława Urbańskiego, za oczyszczających się w czyśćcu.Ryszarda Kicińskiego, Zofię i Bolesława Żurawskich, za oczyszczających się w czyśćcu.