Intencje Mszalne 27 VIII - 2 IX 2012

Poniedziałek

27. 08.

700         —

1800        —

Nie ma Mszy św.

  Kingę Sztuka – i. kolegi Krzysztofa z rodzicami z Michałowa

Wtorek

28. 08.

700         —

1800        —

Nie ma Mszy św.

  Mariannę i Edwarda Lintnerów

Środa

29. 08.

700         —

1800       —

Nie ma Mszy św.

†  Józefa Witczaka w rocz. śmierci

Czwartek  

30. 08.

700         —   

1800       —

Nie ma Mszy św.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

Piątek  

31. 08.

 

700         —

1800       —

Nie ma Mszy św.

†  Krzysztofa Króla

Sobota

1. 09.

700         —

1800        —

  Grzegorza Dziedzica

1)    Stanisława Namysła

2)    Władysława Sośnickiego

Urocz.  N.M.P.        Częstochowskiej

2. 09.

 

800       —

1000     —

 

1200       —

1500       —

1700       —

†  Stanisława Wernera –  i. Iwony i Zdzisława Walczaków

1) Za Parafian

2)  Dziękczynno-błagalna w intencji Mirosławy z racji 85 rocz. urodzin

 

†  Henrykę Kuś – w 1 rocz. śmierci int. teścia Mariana z rodziną 

 Dożynki Parafialno-Gminne

†  Stefana, Leonardę, Mariannę i Henryka Ugornych


Czwartek

30 VIII

2012 r.

 

1800  –

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach. O cierpliwość w chorobie i powrót do zdrowia dla Barbary i Melanii. O  pokój w Ojczyźnie i miedzy narodami.

 

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Stanisławę Śmietańską, Józefa Bednarka, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Króla, Władysława Janika, Krzysztofa Nosala, Józefa Jakubczaka, Przemysława Brońsia, Aleksandra Korzeniowskiego, Wacława Janiaka, Kazimierę Borowiak, Grzegorza Dziedzica, Arkadiusza Modławskiego, Sławomira Ślusarza, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Bożenę Porzucek, Marię Kalupa,  Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Mariannę Okuniewską, Józefa Chojnackiego, Józefa Zimnego, Janinę Twardowską, Grzegorza Płóciennika, Ireneusza Kaczmarka, Edwarda Juszczaka, Józefa Trzęsowskiego, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Janinę Wojtaszek, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Mirosława Wanata, Leona Salamona, za tych którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim, w wojnie 1939 r., pomordowanych za wolność Ojczyzny w latach po II wojnie światowej, za zmarłych w czyśćcu cierpiących.