Intencje Mszalne 28 IX - 3 XI 2013 r.

Poniedziałek  28 X 

g.  700  —  1)  †  Janinę Kopeć

2)  †  Wacława Chojnackiego

g.  1700    Różanieca po nabożeństwie Msza św. za  Tadeusza Brockiego z racji Imienin

Wtorek  29 X  

g.  700   —   †  Annę Zawadzką

g.  1700   —   Różanieca po nabożeństwie Msza św. za 

1)    Stanisława Kramze – i. kolegów z Zespołu rodz. Zielińskich i Wielgoszów

2)    Zbigniewa Witczaka –i. żony z córką

 

Środa  30 X 

g.  700   —   1)  †  Ryszarda Wojsę

2)  †  Krzysztofa Roszczaka

g.  1700   —  Różanieca po nabożeństwie Msza św. za  Zuzannę Kaszubę – i. Barbary i Dariusza Nowaków z dziećmi z Michałowa

 

Czwartek  31 X 

g.  700   —   Nie ma Mszy św.

g.  1700   —  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1) Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2)   †  Alicję Żulicką

3)   †  Mariannę Śledź

 

Piątek  1 XI  Uroczystość Wszystkich Świętych

g.  800  —  Alicję Żulicką

g.  1000    Z okazji 1 rocz. urodzin Sebastiana

g.  1400    Na Cmentarzu  Za Parafian

 

Sobota  2 XI  Dzień Zaduszny

g.  800   —   †  Alicję Żulicką

g.  1100   —   Na Cmentarzu:  za wszystkich wiernych Zmarłych

g.  1800   —   1)  †  Andrzeja Pilasa – i. emerytowanych Nauczycieli i Pracowników Administracji i Obsługi Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka

2)  Mariannę Śledź

 

XXXI Niedziela Zwykła  3 XI   

g.  800  —  Marię Janke i Zbigniewa Okońskiego

g.  1000    Za Parafian  (chrzest)

g.  1200    50 rocz. ślubu Krzesisławy i Wacława  Urbańskich oraz za Zofię i Bolesława Żurawskich, Bronisława i Antoniego Urbańskich

g.  1500   —  Godzina miłosierdzia

g.  1700   —  †  Marcina Woźniaka – i. rodziny Walczaków i Woźniaków z Opatówka

 

Czwartek  31 X 2013 r.
godz. 1800 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

INTENCJE OGÓLNE: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki, Eugenii, Stanisławy. W intencji chrześcijan w Syrii i pozostałych krajach arabskich.

ZA ZMARŁYCH: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w Powstaniu Warszawskim i w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych, łagrach sowieckich i w okresie powojennym, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Michała Janiaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Stefana Ugornego, Stefanię i Aleksandra Góreckich, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk,  Józefa Manię, Wandę i Jana Zimnych, Janinę Lintner, Józefa Króla, Krzysztofa Króla, Kazimierę Mazurowską, Janinę i Antoniego Kopciów, Alicję Łukaszczyk, Janinę Trzęsała, Stanisława Janiaka, Barbarę Bąkowską, Aleksandra Pilarczyka, Danutę Chrystek, Sabinę Chrystek, Reginę Cichą, Jolantę Kawala, Zbigniewa Krobskiego, Helenę Świątczak, Annę Kujawę, Janinę Czerniewicz, Józefa Chrystka, Antoniego Wardziaka, Jana Walczaka, Ryszarda Rajcę, Janinę Brocką, Tadeusza Śledzia, Bronisławę Matysiak, Zbigniewa Brusia, Czesławę Duleba, Apolonię Spież, Andrzeja Stawiraja, Jana Stępnia, Jadwigę Wardęcką, Barbara Oczachowska, Sławomira Wichłacza, Mieczysława Salamona, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Marię Sadowską, Mariannę Kralińską, Stanisława Augustyniaka, Stefana i Krzysztofa Nosalów, Mariana i Annę Bonysiaków, Janinę Przybylską, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Marię i Andrzeja Przepiórków, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, rodz. Kubisiaków i Malinowskich, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Antoninę Jabłońską, Annę Jabłońską, Józefa Grzegorka, Zygmunta Andrzejewskiego, Paulinę i Stanisława Michalaków, Leonardę i Wacława Janiaków, Mieczysławę i Józefa Ludwiczaków, Mirosława Wanata, Janinę Jakubczak, Jana Przybyła, Jerzego Wojtaszka, Leszka Tomczyka, Annę i Józefa Dziedziców, Helenę i Czesława Tomczyków, Mariannę Śledź, zm. w czyśćcu cierpiących.