Intencje Mszalne 17 IX - 23 IX 2012

Poniedziałek

17. 09.

 

700         —

1800        —

†  Arkadiusza Modławskiego

1)  Józefa Jakubczaka w 1 r. śm.

2) †  Leokadia Kałużna

Wtorek

18. 09.

 

700         —

 

1800        —

1)   Irenę Młynek – i. męża i dzieci

2)   Stanisława Nawrota

  Irenę Wojtysiak – i. rodz. Olejników

Środa

19. 09.

700         —

 

1800        —

1)  Z okazji urodzin Ryszarda z prośbą o Boże błogosław. i dary Ducha Świętego

2)  †  Teresę Zarzycką

  Annę i Stanisława Zimnych, rodz. Zimnych i Dziedziców

 

Czwartek

20. 09.

 

700         —

 

1800        —

1)  Edwarda Juszczaka i Wandę Ruch

2)  †  Stefanię Glapę 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

Piątek

21. 09.

 

700         —

 

1800        —

1)   Michała Janiaka

2)  †  Stefanię Bącler    

  Tomasza Mikołajczyka w dniu imienin  

Sobota

22. 09.

700          —

1600       —

1700        —

1800        —

 

†  Nie ma Mszy św. 

Msza św. w int. Wojciecha Jana Rachonia o Boże błogosławieństwo

O Boże błogosł. dla nowożeńców: Natalii Sowa i Tomasza Gabarskiego

1) †  Stanisława Wernera – i. Agnieszki i Dariusza Kaźmierczaków

2) †  Leokadię Kałużną

(chrzest)

XXV

Niedziela  Zwykła

23. 09.

800         —   

1000       —

1200          —

1700          —

 Stanisława i Helenę Ochlik, Michała Szmajdzińskiego, Marzannę Ochlik, Anielę Cyl

Za Parafian

 Helenę i Stanisława Kopciów

†  Ryszarda Łuczenczyna w 5 rocz. śmierci

Grupa O. Pio


Czwartek

20 IX

2012 r.

 

1800  –

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach.

 

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Józefa Bednarka, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Króla, Krzysztofa Nosala, Józefa Jakubczaka, Przemysława Brońsia, Aleksandra Korzeniowskiego, Wacława Janiaka, Grzegorza Dziedzica, Arkadiusza Modławskiego, Sławomira Ślusarza, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Bożenę Porzucek, Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Mariannę Okuniewską, Józefa Chojnackiego, Józefa Zimnego, Janinę Twardowską, Grzegorza Płóciennika, Ireneusza Kaczmarka, Edwarda Juszczaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Wincentego Wawrzyniaka, Stefana Ugornego, Wacława Kalecińskiego, Stefanię Krzywdę, Ryszarda Jasiorskiego, Stefanię Górecką,   Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Janinę Wojtaszek, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Mirosława Wanata, Jana, Agnieszkę, Mariana Rajców, rodz. Janików, Kazimierza Kaszubę,  Grażynę Godel, zm. w czyśćcu cierpiących.