OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XVII OKRESU ZWYKŁEGO (24 VII 2022 r.)

1.      We wtorek 26 lipca przeżywamyodpust Św. Anny. Msze św.o godz. 800, suma o 1100  i wieczorem o godz. 1800. Do wspólnoty modlitwy zaprośmy rodzinę, bliskich i znajomych spoza parafii. Kazanie wygłosi i Sumę z procesją Eucharystyczną o godz. 1100 poprowadzi ks. Łukasz, nasz wikariusz a od 1 sierpnia proboszcz w Olszowej. Serdecznie prosimy o udział asystę, dziewczynki sypiące kwiatki i wszystkich, którzy mogą uświetnić uroczystość odpustową.

2.         W uroczystość odpustową w naszej parafii po każdej mszy św. odbywa się błogosławieństwo Kierowców i pojazdów. Odpowiadając na prośbę polskich misjonarzy i na apel Miva Polska, złożymy dziś do puszek, jak to było zapowiadane w minioną niedzielę, ofiarę 1 grosz za szczęśliwie przejechany 1 kilometr na zakupśrodków transportu na misje, gdzie pracują polscy misjonarze - Bóg zapłać. Więcej danych w gablotce parafialnej.

3.         Zachęcamy do udziału w Pieszej pielgrzymce do Częstochowy w Grupie Oliwkowej — zapisy w Kancelarii Parafialnej w wakacyjnych godzinach jej otwarcia.

4.        W czwartki na Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego modlimy się w intencji Pielgrzymki Kaliskiej a szczególnie Grupy Oliwkowej i jej Przyjaciół i Darczyńców.   

5.       Jest do nabycia prasa katolicka przede wszystkim nasz Opiekun wraz z pozostałymi czasopismami, które rozprowadzamy w parafii dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Jest interesująca książka, która przybliża nam dzieje różańca Drabina do nieba.  

6. W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 1000 pożegnamy ks. Łukasza, dziękując Mu za dobro, którym nas obdarzył w krótkim czasie pobytu wśród nas, polecając Go Bożemu Miłosierdziu oraz prosząc o potrzebne łaski w służbie ludowi Bożemu na nowej placówce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7.   Fundacja Abba Pater organizuje doroczne Festiwale Uwielbienia Boga Ojca. W tym roku przypada 11. już festiwal pod wezwaniem „Ojciec wszystkich nas”. Odbędzie się on w dniach 5-7sierpniabr.a Mszy św.w niedzielę 7 sierpnia o godz. 1700 będzie przewodniczył J.E. Damian Bryl, Biskup Kaliski. Szczegóły dotyczące całego programu znajdują się na plakacie oraz na stronie Fundacji Abba Pater,abbapater.pl. Serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu duchowym naszej diecezji                                                                                                                                                           Proboszcz