OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXVI OKRESU ZWYKŁEGO (25 IX 2022 r.)

1.     W sobotę 1 października rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. W dni powszednie z wyjątkiem soboty różaniec o godz. 1700. Zaraz po nabożeństwie Msza św. W soboty różaniec o godz. 1800 a w niedziele o godz. 1630 a po nim Msza św.

2.   Jest prasa katolicka: nowy nr Opiekuna, Niedzieli, Gościa Niedzielnego,  Małego Gościa Niedzielnego. Są książki o tematyce religijnej.              

3.        W tym tygodniu w ostatni piątek miesiąca Grupa O. Pio prowadzi po mszy św. wieczorowej Drogę Krzyżową.

4.  W czwartek nanabożeństwie do Miłosierdzia Bożego pobłogosławienie różańców dzieciom przygotowującym się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św.   

5.       Na 2 października z racji odpustu Matki Bożej Różańcowej Żywy Różaniec organizuje pielgrzymkę do Częstochowy. Koszt 70 zł. – zapisy u p. Teresy Lintner.                                                                                                                                                                            Proboszcz