Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 I 2023)

1.       W piątek 6 stycznia przeżywamy uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną popularnie uroczystością Trzech Króli. Msze św. w dzień uroczystości tak jak w niedziele, tj. o godz. 800, 1000, 1200 i 1700. Taca w tym dniu przeznaczona jest na misje katolickie. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

2.              W uroczystość Objawienia Pańskiego przypada Pierwszy Piątek miesiąca. Spowiedź pół godziny przed każdą mszą św.       

3.             W przyszłą niedzielę 8 stycznia przeżywamy w liturgii Niedzielę Chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Kończy ona liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Na mszy św. o godz. 1000 dziewczynki z klas trzecich, przygotowujące się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. odnowią przyrzeczenia chrzcielne a na mszy św. o godz. 1200 przyrzeczenia chrzcielne odnowią chłopcy z klas trzecich. Dzieci przynoszą z sobą swoją świece chrzcielną, a jeśli się nie zachowała to uczestniczą w tym obrzędzie z nową świecą. Dzieci przychodzą do świątyni piętnaście minut przed rozpoczęciem mszy św.

4.              Intencje mszalne wg podanego planu.

5.              Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Niedziela, Gość Niedzielny, Anioł Stróż.  Jest Ewangelia 2023 dla dorosłych i dla dzieci.                           
                                                                                                                    Proboszcz

 Porządek kolędy w tym tygodniu:

Poniedziałek 2 stycznia od godz. 900:

        Borów wieś od p. Mirosława Gruszki jeden ksiądz a drugi ksiądz od pp. Rogów.

 

Wtorek 3 stycznia 2023 r. od godz. 1500: ul. Szkolna Bl. A: jeden ksiądz, począwszy od nr 1 mieszkania, Bl. B: drugi ksiądz, począwszy od nr 1 mieszkania a po ich skończeniu wejdziemy do Bl. C.

Środa 4 stycznia od g. 900 ul. Tadeusza Kościuszki, począwszy od pp. Brodziaków a drugi ksiądz rozpocznie od g. 1600 od p. Tomasza Niegowskiego.

Czwartek 5 stycznia od godz. 900 Borów tylko tzw. pola – jeden ksiądz od godz. 900 a drugi ksiądz od godz. 1500 — ul. Spokojna, począwszy od pp. Gabarskich  

Sobota 7 stycznia: od g. 900  ul. od godz. 900 ul. Świętego Jana dwóch księży: jeden rozpocznie od p. Haliny Posiłek a drugi od strony Tłokini – uprzejmie prosimy o przyjazd po drugiego  księdza o godz. 830.

Niedziela 8 stycznia: od g. 1500 ul. Działkowa: dwóch księży: jeden rozpocznie od p. Barbary Sośnicy a drugi od nr 2 od pp. Danuty i Jerzego Żulickich

 

Poniedziałek 9 stycznia: od g. 900  Rogatka: jeden ksiądz

                                           od g. 900  Szulec: jeden ksiądz