OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ( 22 I 2023 r.)

1.                     We środę 25 stycznia przypada druga rocznica nominacji bpa Damiana Bryla na urząd biskupa diecezjalnego naszej diecezji. W tym dniu otoczmy Księdza Biskupa szczególną modlitwą, polecając Jego posługę opiece św. Józefa.

2.                                 Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Niedziela, Gość Niedzielny, Anioł Stróż, Mały Gość Niedzielny.

3.                    Intencje mszalne według porządku wywieszonego w gablotce parafialnej. Do końca tygodnia Kancelaria Parafialna będzie czynna tak jak w czasie kolędy. W sytuacji naglącej proszę kontaktować się z kapłanem telefonicznie: nr 601853524 lub nr 731755800.

4.                     W niedzielę 29 stycznia zostanie odprawiona msza  św. o godz. 1000 w intencji ks. kan. Tadeusza Sobczaka z racji 14 rocznicy Jego śmierci.

5.                     W tym tygodniu kończymy wizytę duszpasterską, zwaną popularnie kolędą. Ci z Państwa, którzy nie mogli z różnych powodów skorzystać z kolędy w wyznaczonym czasie mogą indywidualnie umówić się na kolędę w dogodnym zarówno dla Państwa jak i kapłana czasie.     

                                                                                                                           Proboszcz


Porządek kolędy od 23 do 26 I 2023 r.:

Poniedziałek 23 stycznia

  ul. Kościelna od godz. 900, począwszy od nr 2 dawnego przedszkola w kierunku do Ośrodka Zdrowia łącznie z oficyną.

  ul. Kościelna od godz. 900, począwszy od wikariatki w stronę muzeum

Wtorek 24 stycznia

  ul. Parkowa 2 księży od godz. 1500: jeden od Bl. nr 2 a drugi od Bl. nr 10 i ul. Grabowa.

Środa 25 stycznia:

 Pl. Wolności: jeden ksiądz od sklepu Kozaczek od g. 1500, a drugi ksiądz też od godz. 1500 od nr 2. 

Czwartek 26 stycznia

  ul. Kaliska, Helleny i Poprzeczna od godz. 1500, począwszy od pp. Rajkowskich jeden ksiądz.

 ul. Kwiatowa od godz. 1500 jeden ksiądz.

                                                                                              Proboszcz