OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA VI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (12 II 2023 r.)

1.                 W poniedziałek 13 lutego i w środę Kancelaria Parafialna nieczynna. 

2.                Jest do nabycia prasa katolicka: nasz diecezjalny Opiekun, Niedziela, Gość Niedzielny, WPiS-u. Dla chorych ale nie tylko dla nich poradnik i modlitewnik zarazem Czynić dobro cierpieniem. Jest album  Lourdes. Historia i kult.

3.              We wtorek w liturgii przeżywamy święto Św. Cyryla i Metodego, patronów Europy. Za Ich wstawiennictwem prośmy Boga o mądrość, płynącą z wysoka dla narodów Europy, aby nie odcinali się od swych chrześcijańskich korzeni. Ale by budowali swą przyszłość w przyjaźni z Bogiem, który nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć(por. Syr 15, 20).  

                                                                                                                                                                                                                                        4.             W sobotę 18.02.2023r. zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania na spotkanie do salki katechetycznej: o godz. 900 dziewczęta a na godz. 945 młodzieńców.    

5.              Księża Jezuici zapraszają na rekolekcje ignacjańskie zatytułowane Radość codzienności – afisz w gablotce. W sobotę 4 marca II pielgrzymka Apostolatu Margaretek do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu — afisz informujący również w gablotce parafialnej.        

6.             W przyszłą niedziele zbiórka do puszek na ofiary trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii – za włączenie się w tę zbiórkę serdeczne Bóg zapłać                                                                                                                                                                                               Proboszcz