OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU ( 26 II 2023 r. )

1.    Chrystus Cierpiący czeka na naszą miłość w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 1700 i Gorzkich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 1630. Uczyńmy wszystko, by Jezus nie musiał powtórzyć z Ogrójca wobec nas dorosłych, młodzieży i dzieci pełnego bólu pytania: czy nie mogliście choćby jednej godziny czuwać ze Mną?W czwartki na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego modlimy się o Boże błogosławieństwo na rekolekcje parafialne i szkolne. Na sumienie rodziców, dziadków, chrzestnych i katechetów kładziemy uczestnictwo dzieci w nabożeństwach Drogi Krzyżowej – dzieci otrzymają pamiątki uczestnictwa w tych nabożeństwach.

2.    II niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą Ad gentes jest dniem, w którym w świątyniach naszego kraju zbierane są datki do puszek przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom pracującym na wszystkich kontynentach. Za włączenie się w tę pomoc serdeczne Bóg zapłać. Także wspomagamy misje, czytając  czasopisma i książki o tematyce misyjnej.

3.  Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela, Misje dzisiaj, Mały Gość Niedzielny, Anioł Stróż.

     4.    Msze św. w tygodniu wg podanego planu w gablotce parafialnej. W poniedziałek i środę kancelaria parafialna nieczynna.

      5.   Serdecznie zapraszamy Państwa Sołtysów w dn. 11 marca do udziału w VII Pielgrzymce Sołtysów do narodowego sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Msza św. o godz. 1200.

    6.    W Pierwszy Czwartek miesiąca o godz. 1730 adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

     7.   W tym tygodniu Pierwszy Piątek miesiąca. Spowiedź rano przed mszą św. a po południu od godz. 1600.

     8.   Rozpoczęliśmy malowanie dalszej części nawy głównej. W trosce o wspólne dobro uprzejmie prosimy o składanie ofiar na tacę lub na konto parafialne, lub w kancelarii parafialnej ten cel w miarę swoich możliwości i umiłowania świątyni.        

                                                                                                                      proboszcz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            POMOC DLA RODZINY MICHAŁA 

18 lutego w naszej parafii odbył się pogrzeb naszego druha strażaka Michała Trawczyńskiego. Przegrał on walkę z sepsą. Osierocił trzy córki: 3-letnią Amelkę, 4-letnią Hanię oraz 7-letnią Wiktorię. Wielkim marzeniem Michała był remont domu lub ewentualnie mała rozbudowa. Wiele osób chce pomóc pogrążonej w żałobie rodzinie. Jako strażacy OSP Opatówek organizujemy zbiórkę na remont domu oraz inne wydatki, które mogą wesprzeć edukację córek, np. wyjazd na kolonie. Robimy to wspólnie z "Inicjatywą dla Opatówka", która udostępnia na ten cel specjalne subkonto, gdzie będą gromadzone wyłącznie pieniądze dla rodziny na znaczne wydatki (a nie na wydatki bieżące), np. załata za materiały budowlane, usługi remontowe itp. WPŁACONE PIENIĄDZE ZOSTANĄ W CAŁOŚCI  WYKORZYSTANE NA POMOC DLA RODZINY MICHAŁA. FUNDACJA NIE POBIERA Z DOKONYWANYCH WPŁAT ŻADNYCH ŚRODKÓW, ŻADNYCH OPŁAT. Wydatkowane pieniądze będą pod pełną kontrolą odpowiednich służb, w sposób transparentny, w porozumieniu z GOPS Opatówek. Dom w którym obecnie mieszka rodzina Michała nie może być sprzedany bez zgody sądu do czasu osiągnięcia pełnoletniości przez dziewczynki. 

KONTO DO ZBIÓRKI: 25 8404 0006 2107 0080 5256 0005 

Społeczny Komitet wspierający zbiórkę i nadzorujący wydatki:

Halina Marszał - Sroczyńska 

Mariusz Małoburski 

Mateusz Walczak 

Maciej Wiertelak