OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XVI OKRESU ZWYKŁEGO (23 VII 2023 r.)

1.       W środę 26 lipca przeżywamyodpust Św. Anny. Msze św.o godz. 800, suma o 1100  i wieczorem o godz. 1800. Do wspólnoty modlitwy zaprośmy rodzinę, bliskich i znajomych spoza parafii. Kazanie wygłosi i Sumę z procesją Eucharystyczną o godz. 1100 poprowadzi ks. prof. Krzysztof Kowalik. Serdecznie prosimy o udział asystę, dziewczynki sypiące kwiatki i wszystkich, którzy mogą uświetnić uroczystość odpustową.

 

2.        Za tydzień po każdej mszy św. będzie błogosławieństwo Kierowców i pojazdów. Odpowiadając na prośbę polskich misjonarzy i na apel Miva Polska, złożymy w przyszłą niedzielę do puszek ofiarę 1 grosz za szczęśliwie przejechany 1 kilometr na zakupśrodków transportu na misje, gdzie pracują polscy misjonarze - Bóg zapłać. Więcej danych w gablotce parafialnej.

 

3.         Zachęcamy do udziału w Pieszej pielgrzymce do Częstochowy w Grupie Oliwkowej — zapisy w Kancelarii Parafialnej w wakacyjnych godzinach jej otwarcia.

 

4.       W czwartki na Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego modlimy się w intencji Pielgrzymki Kaliskiej a szczególnie Grupy Oliwkowej i jej Przyjaciół i Darczyńców.   

 

5.       Jest do nabycia prasa katolicka przede wszystkim nasz Opiekun wraz z pozostałymi czasopismami.

 

6.        Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej prowadzi rekrutację na studium teologiczno-katechetyczne na nauczycieli lub osób posiadających tytuł magistra (studia podyplomowe). Ukończenie studium daje kwalifikacje do nauczania religii. Bliższe informacje na ten temat w kancelarii parafialnej.

 

7.   Jest kalendarz diecezjalny na 2024 r. Jest on cegiełką na utrzymanie
i kształcenie kleryków naszej diecezji. Kosztuje 6 zł. Mając w sercu troskę o seminarium diecezjalne postarajmy się jak najszybciej go nabyć a także obdarować nim bliskie nam osoby. Msze św. wg podanego w gablotce parafialnej planu. 

 

8.   Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na malowanie świątyni i opał.

                                                                                 
                                                                                           
Proboszcz