OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XIX OKRESU ZWYKŁEGO (13 VIII 2023 r.)

 

 

1.         We wtorek 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. Msze św.: w przeddzień tj. w poniedziałek o g. 1800a w dzień uroczystościo g. 800, 1000, 1200 i 1700. W naszej Ojczyźnie jest to także święto oręża polskiego i rocznica Cudu nad Wisłą. W czasie Mszy św. o g. 1000 będziemy się modlić za Ojczyznę i za Poległych w czasie wojny polsko – bolszewickiej w 1920 r. Błogosławieństwo zbóż, owoców i kwiatów po każdej Mszy św. Około g. 1800 powrót pielgrzymki do Opatówka – wyjdźmy z kwiatami na powitanie.    

 

2.        Jest prasa katolicka nowy nr Opiekuna wraz z pozostałymi czasopismami, które rozprowadzamy w parafii dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Dla dzieci jest Staś i Świat misji. Są plakietki do samochodów z modlitwą do św. Krzysztofa.

 

3.        Msze św. w tym tygodniu wg wywieszonego w gablotce planu.

 

                                                                                                             Proboszcz