OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXII OKRESU ZWYKŁEGO (3 IX 2023 r.)

1.        Prośmy Boga, by nowy rok szkolno-katechetyczny był dla dzieci i młodzieży czasem kształtowania dojrzałej formacji ich sumień, pozwalając na wzrost w łasce u Boga i u ludzi.
W poniedziałek 4 września Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolno-katechetycznego o g. 800 na którą serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież oraz dorosłych, by uczestnicząc we Mszy św. otoczyli rozpoczynających naukę modlitwą kochających serc. W tej intencji będziemy też modlili się w czwartek w czasie Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, a mając w pamięci 84 rocznicę wybuchu II wojny światowej będziemy prosili o dobroczynny pokój na świecie. 

 

2.        Prosimy, by dzieci i młodzież, które dotąd tego nie uczyniły, zechciały rozpocząć rok szkolno-katechetyczny powakacyjną spowiedzią i Komunią św. Niech wskazanie bł. Carlo Acutisa: Eucharystia autostradą do nieba, stanie się dla nich drogowskazem życia.  

 

3.     Jest prasa katolicka: Niedziela i pozostałe czasopisma. Dla dzieci wrześniowy nr Stasia oraz Anioła Stróża.

 

4.       W piątek 8 września święto Narodzenia N.M.P. Msze św. o godz. 800, 1100 i 1800. Prosimy Rolników, by w święto Matki Bożej Siewnej na mszę św. o godz. 1100 przynieśli do pobłogosławienia ziarno, które złączą z ziarnem sianym na pola. W sanktuarium Narodzenia N.M.P. w Chełmcach odpust – suma o godz. 1200.
W tym dniu a także w poniedziałek 4 IX Kancelaria parafialna będzie nieczynna!

 

5.       W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 1200 pobłogosławienie dzieciom z zerówki oraz klas: pierwszych i drugich tornistrów, podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych. Prosząc o Boże błogosławieństwo na Rok Szkolno-Katechetyczny 2023/24 ucałujemy relikwie bł. Franciszka Stryjasa, katechety – męczennika Eucharystii, którego Niemcy zamordowali w Kaliszu za potajemne katechizowanie w naszym dekanacie polskich dzieci. Za Jego wstawiennictwem prośmy Boga o pomoc w wychowaniu młodego pokolenia w duchu wiary i miłości ojczyzny oraz polecajmy swoje osobiste intencje.                                                                                                                                                                                       

 

6.       W przyszłą niedzielębędziemy gościli wśród nas ks. Bpa Kazimierza Wielkosielca z diecezji pińskiej na Białorusi, który wygłosi na każdej mszy św. słowo Boże i poprosi o pomoc w budowie świątyni w Homlu, liczącym pół miliona mieszkańców. Świątynia ta została zamknięta w 1937 r., rozstrzelano księdza. W 1940 r. kościół pw. Wniebowzięcia N.M.P. został zburzony. Znamienne, że świątynia ta, gdzie obecnie istnieje centralny plac Lenina zostanie, dzięki ofiarności wielu ludzi odbudowana.

 

7.         Serdecznie zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie naszej wspólnoty młodzieżowej w piątek o godz. 1900 w salce w wikariatce na pierwszym piętrze. W sposób szczególny zapraszamy także wszystkich w wieku od 14 do 30 lat, którzy pragną dołączyć do naszej wspólnoty Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 

8. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w najbliższą sobotę o godz. 900 dziewczęta a o 945 chłopcy.

 

9.        Na afiszu w gablotce znajduje się informacja o pielgrzymce dzieci i młodzieży do sanktuarium Matki Bożej w Niedźwiadach. Prosimy rodziców o zapoznanie się z programem pieszej pielgrzymki do Niedźwiad, aby razem z dziećmi w przyszłą sobotę w niej uczestniczyć.

 

10.     W czwartek 7 września po Mszy św. o godz. 1800 zebranie rodziców dzieci, przygotowujących się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św., czyli Pierwszej Komunii św.

 

                                                                                                  Proboszcz