OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXIII OKRESU ZWYKŁEGO (10 IX 2023 r.)

1.         W środę 13 września po mszy św. o g. 1800serdecznie zapraszamy na nabożeństwo Różańca Fatimskiego. Porządek Mszy św. w tym tygodniu wywieszony w gablotce parafialnej.

 

2.         W czwartek 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego nabożeństwo do Miłosierdzia Bożegoi Msza św. na CMENTARZU GRZEBALNYM za drogich naszemu sercu Zmarłych o godz. 1700!!! Dziękujemy Bogu za dar Ich życia i za dobro, które dzięki nim stało się naszym udziałem: ubolewamy nad tym, że od nas odeszli, ale radujemy się, żeśmy mogli ich mieć, i dziękujemy Bogu, że nadal są blisko nas.W tym dniu kancelaria parafialna nieczynna!

 

3.         Jest prasa katolicka: nowy nr Opiekuna, Niedzieli z tygodnikiem Bliżej życia z wiarą oraz z dodatkiem poświęconym rodzinie Ulmów,a dla dzieci jestStaś. Jest Ewangelia 2024 oraz Ewangelia 2024 dla dzieci i inne.

 

4.         W poniedziałek 18 września przeżywamy w liturgii święto św. Stanisława Kostki. Módlmy się za Jego wstawiennictwem w intencji dzieci i młodzieży polskiej, by zawsze i wszędzie dochowały wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi tak jak tego uczy ich święty Patron, a wartości naszych praojców: BÓG, HONOR, OJCZYZNA kształtowały ich osobowość.

 

5.         W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na uczelnie katolickie. Po Mszy św. o g. 1200 spotkanie z rodzicami dzieci klas O, 1 i 2. W tym tygodniu dzieci z klas 2 i 3 oddają do wglądu p. katechetce zeszyty z naklejkami, które w minionym roku co niedzielę otrzymywały w kościele. Po ich sprawdzeniu p. Katechetka odda je dzieciom.

 

6.        Po mszy św. ucałowanie relikwii bł. Franciszka Stryjasa, katechety, męczennika Eucharystii. Prośmy za Jego wstawiennictwem o Boże błogosławieństwo zarówno dla katechetów jak i katechizowanych dzieci i młodzieży.

 

7.         Radując się z beatyfikacji rodziny Ulmów prośmy za Jej wstawiennictwem abyśmy w codzienności naszego życia byli zawsze wierni Chrystusowi dobrze spełniając swoje obowiązki stanu, troszcząc się by nasze rodziny były Bogiem silne, trwając wiernie przy nauce Kościoła, Matki naszej świętej wiary.                                                                                                                                                                                            
                                                          
Proboszcz