OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXXII OKRESU ZWYKŁEGO (5 XI 2023 r.)

1.           W czwartek 9 listopada przeżywamy w liturgii święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Na ważność tego święta w całym świecie chrześcijańskim wskazuje umieszczony przy jej wejściu napis: Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis (Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata).    

 

2.          W sobotę 11 listopada przeżywamy 105 rocznicę odzyskania niepodległości. Msze św.
o godz. 800 i 1100 za Ojczyznę. Szczególnie w tym dniu za przyczyną naszych świętych Patronów prośmy o pokój w Ojczyźnie i zgodny z prawem Bożym pomyślny rozwój Ojczystego Domu. W tym dniu Kancelaria Parafialna nieczynna!  Msza św. wieczorem jest mszą św. z XXXII Niedzieli Zwykłej. W poniedziałek nie ma mszy św. wieczorowej.  

 

3.          Pamiętając otych, których kochaliśmy za życia i nie zapominając o nich po śmierci, zgłaszamy do Kancelarii Parafialnej na wypominki jednorazowe i całoroczne.

 

4.          Jest do nabycia prasa katolicka: wraz z Opiekunem (w nim dwa akcenty opatóweckie), Niedziela, WPiS. Dla dzieci Anioł Stróż, Świat misji,i nowy nr Stasia(m.in. z grą planszową
i treściami patriotycznymi)
.

 

5.          W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 1000 spotkanie z mężczyznami, tworzącymi męską różę różańcową.

 

6.          W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 1200 krótkie spotkanie wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży a nawet starszych, którzy chcieliby współtworzyć chórek, który śpiewałby, tak jak dawniej bywało, w czasie mszy św. o godz. 1200.

 

7.          W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce przeżywa XV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Hasło tego tygodnia: Mimo wojny, kryzysu, prześladowań To jest zawsze Nasz Dom. By pomóc naszym braciom w potrzebie złożymy w przyszła niedzielę na ten cel ofiary do puszek. Więcej danych na afiszu w gablotce parafialnej.                                                                                                                        Proboszcz