OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU ( 1 I 2020 r. )

  Chrystus Cierpiący czeka na naszą miłość w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 1700 i Gorzkich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 1630. Uczyńmy wszystko, by Jezus nie musiał powtórzyć z Ogrójca wobec nas dorosłych, młodzieży i dzieci pełnego bólu pytania: czy nie mogliście choć jednej godziny czuwać ze Mną?W czwartki na Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego modlimy się o Boże błogosławieństwo na rekolekcje parafialne dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

2.     II niedziela Wielkiego Postu jest dniem, w którym w świątyniach naszego kraju zbierane są do puszek ofiary przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom pracującym na wszystkich kontynentach. Za składane w przyszłą niedzielę na ten cel ofiary serdeczne Bóg zapłać. Wspomagamy także misje czytając  czasopisma o tematyce misyjnej.

3.  Jest do nabycia prasa katolicka: nowy nr  Opiekuna, Gościa Niedzielnegoz magnesemsługi Bożego kar. Stefana Wyszyńskiego, Niedzieli adla dzieci Anioła Stróża. Jest nowy nr Miłujcie się z interesującymi artykułami wśród których szczególnie warto zwrócić uwagę na artykuł Nawrócona w Himalajach oraz Krzyż to Miłość. Są interesujące książki m.in. Przekazywanie dziedzictwa dla dziadków, kalendarz z modlitwami na każdy dzień tekstami ks. Jana Twardowskiego, Koronka drogi krzyżowej i inne.

     4.     Kończy się ekogroszek, którym opalamy świątynię. Choć zima przebiega przy prawie wiosennej temperaturze to jednak nie możemy przestać palić. Dlatego ofiary składane w przyszłą niedzielę na tacę przeznaczymy na opał dla naszej świątyni – za składane ofiary serdeczne Bóg zapłać.   

 5.      W przyszłą niedzielę po Mszy św. o g. 1000 proszę o spotkanie z pp. sołtysami i wiernymi z Cieni Drugiej i Trzeciej.  

 6.     3 kwietnia po mszy św. o godz. 1900 wyruszy z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego  Ekstremalna Droga Krzyżowa, która w nocy przejdzie też przez Opatówek. Zapisy na stronie internetowej, której adres podany jest na afiszu wywieszonym w gablotce parafialnej od strony ulicy.    

7.      We poniedziałek kancelaria parafialna z racji spowiedzi w dekanacie będzie nieczynna!!!                                 proboszcz