OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ( 18 I 2015 r.)

1.                  Z racji Dnia Babci i Dziadka zapraszamy do modlitwy w Ich intencjach na nabożeństwo do Miłosierdzi a Bożego.

 

2.                  Są do nabycia: nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Przewodnika Katolickiego, Cudów
 i Łask, Miłujcie się, Egzorcysty
(Kult ciała, Otworzyłam drzwi szatanowi, Dziewica Objawienia), Misje dzisiaj, WPIS-u, Apostolstwa Chorych. Dla dzieci jest Ola i Jaś, Tęcza, Promyczek Dobra. Dla uczniów od klasy 6
i dla młodzieży  Mały Gość Niedzielny.
Są interesujące książki dla dzieci  i dla starszych m.in. Pismo św. Starego i Nowego Testamentu, Słowo na każdy dzień. Ewangelia 2015, Biblia dla każdego i na każdy dzień, kalendarze książkowe,
Katechizm Kościoła Katolickiego, Modlitewnik za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, Nicka Vujicica Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!,Prof. Półtawskiej Z prądem i pod prąd.

 

3.                  W przyszłą niedzielę o g. 10°° Msza św. za ś.p. ks. kan. Tadeusza Sobczaka, w 6 rocznicę śmierci.

 

4.                  W poniedziałek 19 stycznia Msza św. rano o godz. 630!

 

5.                  Nasza Diecezja zaczęła wydawać kwartalnik Okno Wiary. W periodyku tym chcemy pogłębić niektóre tematy istotne dla życia Kościoła i Ojczyzny. Cena kwartalnika 10 zł. Uprzejmie prosimy, by osoby zainteresowane tą propozycją Redakcji Opiekuna zechciały zaprenumerować kwartalnik swojej diecezji.

 

6.                  25 stycznia br. zapraszamy na Koncert charytatywny (II edycja) z cyklu Otwórz serce swe. Zainteresowanych tą propozycja odsyłamy do afisza wywieszonego w gablotce parafialnej, gdzie również jest zaproszenie na kurs pro-liferów, co jest niezwykle ważne w formacji ludzkich sumień, szczególnie uczniów Chrystusa, kiedy cywilizacja śmierci promuje postawy sprzeczne z Bożą miłością i prowadzące do czeluści piekielnych.                                                                                                                                                                                                                      Proboszcz

 

Porządek kolędy od 19 do 25 I 2015 r.:

 

Poniedziałek 19 stycznia od godz. 1500:

        ul. Dziubińskiego: jeden ksiądz rozpocznie od pp. Matuszkiewiczów i pójdzie po stronie numerów nieparzystych a drugi rozpocznie od pp. Lintnerów i pójdzie po stronie numerów parzystych.

Wtorek 20 stycznia od godz. 900:

        ul. 3-go Maja począwszy od pp. Wywigaczów

      — od godz. 1500  ul. ul. Św. Jana Bl. 4 A: jeden ksiądz, począwszy od nr 1 mieszkania a drugi od góry

Środa 14 stycznia od godz. 900:

        ul. Kościelna począwszy od plebanii: jeden ksiądz

      — ul. Kościelna począwszy od przedszkola do Ośrodka Zdrowia włącznie: drugi ksiądz 

            Uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy z różnych przyczyn nie mogli przyjąć w wyznaczonym czasie kolędy mogą się umówić z księdzem na dogodny dla obu stron czas, aby pobłogosławić swe mieszkanie i rodzinę z racji wizyty duszpasterskiej.