GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA UROCZYSTOŚĆ PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY ( 22 V 2016 r. )

1.       W poniedziałek 23 maja Grupa O. Pio zaprasza po Mszy św. wieczorowej na Drogę Krzyżowa za drogich naszemu sercu zmarłych. We wtorek po mszy św. wieczorowej spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do Komunii św. rocznicowej.

2.          W czwartek 26 maja  uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Msze św. w  przeddzień uroczystości: we środę o godz. 1800 a w dzień uroczystości o godz. 800, suma o godz. 1000 i po niej wyruszy procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. Prosimy o ubranie ołtarzy przy tych samych posesjach jak dotychczas,
o ozdobienie domów na trasie procesji, o udział asysty, chóru, orkiestry i wszystkich Wiernych. Po południu Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Msza św. o godz. 1700. Z racji Dnia Matki szczególnie modlimy się za nasze Mamy. W oktawie Bożego Ciała każdego dnia uczestniczymy w procesji Eucharystycznej po Mszy św. wieczorowej. W oktawie Bożego Ciała nabożeństwo majowe po Mszy św. wieczorowej a następnie procesja Eucharystyczna.

3.          W środę 25 maja zapraszamy na próbę sypania kwiatków dziewczynki, które mając białą sukienkę chcą sypać kwiatki a szczególnie dziewczynki z klasy czwartej.     

4.          W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1000 47 osobowa grupa dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii św. Do świątyni wejdą dzieci wraz z rodzicami i przez nich wyznaczeni goście. Wierni przychodzący na g. 1000 proszeni są na Mszę św. na inną godzinę.

5.          W sobotę 28 V dla tych dzieci, Ich Rodziców i bliskich nabożeństwo pokutne o godz. 815 i spowiedź św. W tym dniu kancelaria parafialna zamknięta. Rano nie ma mszy św.
O g. 1700 zapraszamy na adorację o powołania kapłańskie i zakonne – prowadzą ministranci i lektorzy.

6.     Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Miłujcie się, Misyjne Drogi, Misje dzisiaj, Egzorcysta, Niedziela, WPIS, Apostolstwo Chorych.Dla dzieci: Tęcza, Świat Misji, Ola i Jaś.Dla młodzieży Mały Gość Niedzielny, Wzrastanie. Są książki o tematyce religijnej i patriotycznej m.in. Poczet wielkich Polaków, Święta Rita z Cascii.  

                                                                                                                                                                                      proboszcz