OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ TRÓJCY ( 11 VI 2017 r. )

1.            W czwartek 15 czerwca uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Msze św. w  przeddzień uroczystości Bożego Ciała: we środę o godz. 1800 a w dzień uroczystości o godz. 800, suma o godz. 1000 i po niej wyruszy procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. Prosimy o ubranie ołtarzy przy tych samych posesjach jak dotychczas, o ozdobienie domów na trasie procesji, o udział asysty, chóru, orkiestry i wszystkich Wiernych. Po południu Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Msza św. o godz. 1700. W oktawie Bożego Ciała każdego dnia uczestniczymy w procesji Eucharystycznej po Mszy św. wieczorowej.W uroczystośćBożego Ciałakończy się czas Komunii św. Wielkanocnej.

2.           W piątek 16 czerwca przypada 105 rocznica konsekracji naszego kościoła. Miłość do swojej świątyni wyraźmy w tym dniu m.in. uczestnictwem we Mszy św. dziękczynnej za dar kościoła, który przekazali nam Praojcowie tej ziemi. W tym dniu Msza św. tylko wieczorem o g. 1800. Będziemy się modlić, dziękując Bogu za naszą świątynię w intencji ks. prał. dr. Adama Marczewskiego i wszystkich, którzy ten kościół budowali i w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego powstania i troszczą się o jego konserwację, by dobry Bóg Zmarłym darował winy, które z ludzkiej ułomności popełnili i przyjął Ich do grona swoich świętych i wybranych a współczesnym Ofiarodawcom, by błogosławił, aby mądrze wybierając, pięknie szyli przez życie do chwały nieba. Ten piątkowy dzień jest w naszej parafii uroczystością i dlatego na ternie naszej parafii nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W tym dniu zostanie poświęcona tablica, upamiętniająca byłych księży proboszczów, począwszy od ks. Patockiego – anonimowy dar jednej z Parafianek, która jest inicjatorką tego pomysłu i Ofiarodawczynią. Serdeczne Bóg zapłać.   

3.           Serdecznie zapraszamy dziewczynki z klas trzecich i czwartych oraz z innych roczników na próbę sypania kwiatków w środę o g. 1615. W gablotce znajduje się afisz o badaniach kadriologicznych – serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej propozycji.

4.         Jest do nabycia nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Miłujcie się,    Niedzieli, nowy nr WPIS-u, Apostolstwa Chorych. Dla dzieci: Tęcza, Ola i Jaś, Anioł Stróż. Dla młodzieży Mały Gość Niedzielny, Wzrastanie. Są książki o tematyce religijnej m.in. Święty Szarbel – przyjaciel Boga i ludzi, Kto szuka, znajduje.

5.                 Bóg zapłać za ofiary składane dziś do puszek na potrzeby KUL-u.  

6.     We wtorek 13 czerwca zapraszamy na Różaniec Fatimski po Mszy św. wieczorowej.

                                                                                                                                   proboszcz