GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ( 24 IV 2016 r. )

1.     Wszystkim Parafianom, którzy troszcząc się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii uczestniczyli w minionym tygodniu w adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza lub w inny sposób prosili Pana żniwa, by posłał robotników na swoje żniwo składamy serdeczne Bóg zapłać. 

2.    5 kwietnia przeżywamy w liturgii święto św. Marka Ewangelisty, a 29 kwietnia św. Katarzyny ze Sieny – patronki Europy. Za jej wstawiennictwem prośmy o Boże błogosławieństwo dla narodów Europy, by mądrze wybierając pięknie szli przez życie, dochowując wierności Chrystusowej Ewangelii. W tym dniu przeżywamy także Dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej – zachęcamy, zgodnie z Pasterzem Diecezji do uczestniczenia we Mszy św. o g. 1200 w bazylice św. Józefa.

3.    Jest do nabycia nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Miłujcie się, Misyjnych Dróg, Niedzieli, WPIS-u, Apostolstwa Chorych.Dla dzieci: Tęcza, Ola i Jaś.Dla młodzieży Mały Gość Niedzielny, Wzrastanie. Są książki o tematyce religijnej, m.in. Tajny agent Boga, Jestem drugi, film Zakazany Bóg. Przy figurze św. Antoniego jest dla każdego gratisowy egzemplarz interesującej gazety Dobre Nowiny – życzymy miłej lektury.

4.          W czwartek i piątek nie ma Mszy św. rano. W piątek po Mszy św. Droga Krzyżowa, prowadzona przez Grupę O. Pio w intencji zmarłych parafian i oczyszczających się w czyśćcu – serdecznie zapraszamy. Na g. 1630 zapraszamy kandydatów do Bierzmowania z klas trzecich gimnazjum.

5.          W niedzielę 1 maja rozpoczynamy nabożeństwa ku czci Matki Bożej, nazywane popularnie nabożeństwami majowymi. W niedziele i święta nabożeństwa te będą odprawiane po Mszy św. Serdecznie prosimy o udział w nich w świątyni i przy kapliczkach przydrożnych wszystkich Parafian a szczególnie młodzież i dzieci, które otrzymają pamiątki uczestnictwa w tych nabożeństwach.

                                                                                                                     proboszcz