OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ I ADWENTU (29 XI 2015 r.)

1.           W przyszłą niedzielę Mszą św. w sobotni wieczór 5 grudnia o g. 1800 rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, które prowadził będzie ks. mgr Michał Wysota, pracujący w Caritas naszej diecezji.  Po Mszy św. o g. 1000 spotkanie z młodzieżą, a po mszy św. o g. 1200 z rodzicami dzieci klas II i III szkoły podstawowej.  O Boże błogosławieństwo na czas rekolekcji będziemy prosili Boga także w czasie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego  – ­ serdecznie zapraszamy.    

2.             Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Miłujcie się, Niedziela, Egzorcysta, nowy nr WPIS-u (Szkoła nie może być supermarketem, Batalia o polską ziemie i polską żywność) Apostolstwo Chorych.Dla młodzieży jest Mały Gość Niedzielny(z płytą CD z piosenkami roratnimi),a dla dzieci Ola i Jaś, Promyczek Dobra, Tęcza, Anioł Stróż.Są książki religijne. 

3.          W Pierwszy czwartek  tj. 3 grudnia do sanktuarium św. Józef pielgrzymują wierni naszego dekanatu opatóweckiego. Uprzejmie proszę Parafian, aby Ci z Państwa, którzy mogą uczestniczyć w tej wspólnocie modlitwy udali się indywidualnie  do sanktuarium św. Józefa.

4.            W tym tygodniu 4 grudnia I-szy Piątek miesiąca. Msze św. o godz.700i roraty o godz.1700. Spowiedź rano przed i w czasie Mszy św., a po południu od godz.1600. 

5.                  W przyszłą niedzielę wspomożemy naszych Rodaków na Wschodzie (na byłych ziemiach Rzeczypospolitej), składając na ten cel ofiary do puszek.

6.                  Ze względu na dzieci –roraty – będą odprawiane od poniedziałku do piątku włącznie o godz. 1700. Nie ma Mszy św. o g. 1800.  Dzieci na roraty przychodzą z lampionami i przynoszą kartki ze swoim imieniem i nazwiskiem. Prosimy o zaangażowanie w tę modlitwę dorosłych, by dzieci nie były osamotnione w roratach. Zachęcamy młodzież, by w duchu odpowiedzialności za kształt swego serca gorliwie uczest­niczyła w roratach. W sobotę niedzielna Msza św. wieczorem o g. 1800.

7.             W ramach Wigilijnego dzieła Pomocy Dzieciom i charytatywnej działalności parafii rozprowadzane są świece i karty świąteczne, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne.Świece te po Wieczerzy wigilijnej zanosimy na groby naszych bliskich. Uprzejmie prosimy, by Ci z Parafian, którzy mogą i chcą pomóc potrzebują­cym zechcieli włączyć się w działalność Parafialnego Punktu Charytatywnego. Datki pieniężne na ten cel składamy do puszki św. Antoniego.

8.         Zapraszamy do włączenia się w akcję Dar SercaPaczka Uśmiechu i Dobroci, mającą na celu przygotowanie paczek na święta Bożego Narodzenia dla najbardziej potrzebujących dzieci z parafii, których imiona znajdują się na choince. Osoby chcące się włączyć w ten dar serca prosimy, by zabrały serce z choinki i nakleiły na przygotowaną dla konkretnego dziecka paczkę, składając ją przy ołtarzu M.B. Częstochowskiej do 6 grudnia br. W tym roku zamiast kosza na żywność dla potrzebujących będą wyłożone przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej torby papierowe, które można wziąć z sobą, przynosząc później w nich zebraną żywność. 

9.           Z racji rorat, z wyjątkiem poniedziałku, piątku i soboty (g. 900 - 945), kancelaria parafialna we wtorek, środę i czwartek jest czynna pół godziny przed Mszą św. tj. o g. 1630 i na indywidualne życzenie Wiernych po roratach. Wypominki całoroczne można zgłaszać do kancelarii parafialnej w ciągu całego roku.

10.         Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na prace w parafii:. bezimiennie z ul. Dziubińskiego i z ul. Ogrodowej. Dzisiaj po mszach św. w salce katechetycznej są przyjmowane przez młodzież ze Szkolnego Koła Caritas dary dla Domu Samotnej Matki w Odolanowie, a także są wydawane jabłka – dar polskich Sadowników przekazany potrzebującym przez Caritasu naszej diecezji.

                                                                                                                                                                                                          Proboszcz