INTENCJE MSZALNE: 11 IX— 17 IX 2023 r.

INTENCJE MSZALNE 11.09.2023r. - 17.09.2023r.   

PONIEDZIAŁEK 11.09.2023r.

7.00

1) + Janinę Ciepluchę - int. Anny Ciepluchy z rodz.

2) + Pawła Kobierskiego 

18.00

Nie ma Mszy św.

WTOREK 12.09.2023 r.

7.00

1) + Marię Marciniak - int. Jerzego i Danuty Szczecińskich z Lubania Śląskiego 

2) + Andrzeja Jaworskiego - int. rodz. Powąsków z Szczytnik 

18.00

+ Tomasza Janika - int. brata Piotra z rodz.

ŚRODA 13.09.2023 r.

7.00

Nie ma Mszy św.

18.00

1) + Marka Wieczorka - int. żony

2) + Elżbietę Fibiger - int. syna z rodz.

Różaniec Fatimski 

CZWARTEK 14.09.2023 r.

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

07.00

1) + Stanisław Juszczak w 1r. śm. - int. żony i dzieci

2) + Tomasza Łukaszczyka - int. żony

17.00

Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego na cmentarzu grzebalnym 

MSZA NA CMENTARZU

INTENCJA Z NABOŻEŃSTWA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

      PIĄTEK 15.09.2023 r.

07.00

1) + Jerzego Cieślaka - int. żony

2) + Stanisławę Wangę - int. męża

18.00

W int. dziękczynno błagalnej z okazji urodzin Ryszarda oraz o Boże bł. dla jego rodziny

     SOBOTA 16.09.2023 r.

07.00

1) + Zygmunta Majchrzaka - int. córki z rodz.

2) + Ryszarda Jaśkiewicza - int. córki Anny z rodz.

18.00

+ Annę i Stanisława Zimnych, zm. z rodziny Dziedziców, Zimnych, Piechotów

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 17.09.2023r.

8.00

+  Józefa Kujawę w 44r. śm. i jego żonę Annę i wnuczkę Alicję

10.00

ZA PARAFIAN

chrzest

12.00

+ Antoniego Szczota w 37r. śm. I jego żonę Mariannę

17.00

+ Ryszarda Łuczenczyna 

NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

na CMENTARZU GRZEBALNYM w Czwartek 14 IX 2023, godz. 17 00 !!!

Intencje ogólne:                                                                                                                        

O powołania kapłańskie i zakonne z parafii i z diecezji. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny i rządzących krajem. O pokój na Ukrainie, by nie doszło do wojny nuklearnej. O Boże błogosławieństwo dla Piotra i jego Najbliższych. O uratowanie małżeństwa Angeliki i Mateusza, małżeństwa Anny. O zdrowie dla Włodzimierza, Danuty, Jolanty, Krystiana, Krystyny. W Boże błogosławieństwo w planowanych remontach w parafii i o błogosławieństwo w załatwianiu transportu z Anglii do Marianówki. O Boże błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży, którzy rozpoczęli Nowy Rok szkolno- katechetyczny 2023/24, by wzrastali w łasce u Boga i ludzi w Chrystusowym Kościele.

Za zmarłych:                                                                                                                                    

bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, Edwarda Janiaka, Teofila Wilskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Mariana Bruzdę, Stefana Czerwińskiego, Leonarda Kryściaka, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Eugeniusza Pawlickiego, Jana Anklewicza, Bogusława Adamusa, Józefa Dębińskiego, Pawła Kasprzaka, Władysława Mrozińskiego, Zenona Banasiaka, Ryszarda Tuzina, Krzysztofa Nojmana, Zdzisława Króla, Marka Bobka, Bolesława Kawczyńskiego, kleryków: Szymona Drankiewicza, Artura Wachnika, siostrę Władysławę, siostrę Charitas, siostrę Hiacyntę Kopeć, siostrę Izabelę Banasiak, poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, szczególnie Żołnierzy Niezłomnych, ofiary II wojny światowej i za Powstańców Warszawskich a wśród nich por. Annę Hołubowicz - Gadkowską.

Modlimy się za zmarłych: 

Danutę, Wacława, Małgorzatę Figiel, Wojciecha Łańducha, Grzegorza Prętczyńskiego, Krzysztofa Judasza, Kazimierę i Mariana Mazurowskich, Dawida Małeckiego, Krzysztofa Kobyłkę, Stanisława Małeckiego, Ewę Śniegułę, Jacka Mazurowskiego, Tadeusza Powolnego, Daniela Kupczyka, Mirosława Perskawca, Grzegorza Przepiórkę, Czesławę Witczak, Janinę Wiertelak, Halinę i Zygmunta Lintnerów, Józefa Tułacza, Wandę i Mieczysława Klibrów, Ignacego, Helenę, Juliana Łukaszczyków, Michała Trawczyńskiego, Marię i Józefa Ubycha, Henryka Karskiego, Krystynę i Stanisława Nawrockich, Stanisławę i Lucjana Banasiaków, Joannę i Stanisława Płócienników, Bożenę Murawińską, Krystynę i Mariana Zielińskich, Zofię i Zygmunta Wdowczyków, Danutę Bartosik, Janinę i Zdzisława Ciepluchów, Pawła Kobierskiego, Marię i Jana Marciniaków, Elżbietę Fibigier, Tomasza Łukaszczyka, Jerzego Cieślaka, Stanisławę Wangę, Marka Wieczorka, Kazimierę i Bazylego Tułaczów, Józefa Benedyczaka, Zygmunta i Emilię Majchrzaków, Irenę i Władysława Piwowarczyków, Ryszarda i Elżbietę Jaśkiewiczów, Jadwigę i Józefa Rektor, Jerzego Wardęgę, Bronisława Chojnackiego, Zdzisławę i Mieczysława Miś, Bronisławę i Stanisława Suskich, Jerzego Karolaka, Dorotę, Michała, Kazimierę i Edwarda Bęckich, Marię i Jana Burzyńskich, Krystynę Żurawik, Annę i Stefana Gawłowiczów, Janinę i Kazimierza Szadkowskich, Jana Rybkę, Barbarę, Marka, Antoniego Stępniewskich, Józefa i Arkadiusza Stempniewskich, Jadwigę Ciuruś, Jadwigę Janiak, Ryszarda Kicińskiego, Grażynę Cefal, Leszka Kowalika, za oczyszczających się w czyśćcu, za tych, których ciała spoczywają w

obrębie naszej parafii.