INTENCJE MSZALNE: 10 X— 16 X 2022 r.

INTENCJE MSZALNE 10.10. - 16.10.2022R.   

PONIEDZIAŁEK 10.10.2022r.

7.00

1) + Józefa Kopcia 

2) + Wojciecha Łańducha - int. szwagra Jacka z żoną i córkami

17.00

Nabożeństwo Różańcowe 

1) + Józefa Wietrzycka

2) + Danutę Figiel

WTOREK 11.10.2022 r.

7.00

1) + Macieja Świerka - int. chrzestnej

2) + Józefa Tułacza 

3) + Zdzisława Kosera 

17.00

Nabożeństwo Różańcowe 

+ Stanisława Śniegułę i zm. z rodz. Świerków i Śniegułów 

ŚRODA 12.10.2022 r.

7.00

 

1) + Józefa Sowę - int. Doroty Urbaniak z rodz. 

2) +  Józefa Gibusa 

3) +  Józefa Jureckiego 

17.00

Nabożeństwo Różańcowe

1) + Edwarda i Eugeniusza Posiłków

2) + Macieja Łazarka

CZWARTEK 13.10.2022 r.

7.00

Nie ma Mszy Św.

17.00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1) Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2) + Janinę Chojnowską

3) + Pawła Tomaskę 

Różaniec Fatimski 

PIĄTEK14.10.2022 r.

7.00

1) + Tadeusza Wrzesińskiego 

2) + Janinę Gieszczyńską - int. Weroniki Salamon 

3) + Jerzego Gunerę 

17.00

Nabożeństwo Różańcowe 

1) + Izabelę Turk - int. chrześniaczkę Justyny z Łukaszem 

2) + Wojciecha Łańducha, Grzegorza i Tomasza Bartosza, Łukasza   

Szmajdzińskiego z rodz. 

SOBOTA 15.10.2022 r.

7.00

 

1) + Irenę Wojewodę - int. syna Tomasza z rodz.

2) + Barbarę Przepiórkę - int. syna Daniela z rodz.

3) + Jadwigę Galewicz - z racji imienin int. córki Eugenii z mężem

18.00

Nabożeństwo Różańcowe 

+ Janinę i Klemensa Krawczykowskich, Barbarę Kujawę

Chrzest 

NIEDZIELA  16.10.2022 r.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00

W intencji Jolanty i Krzysztofa z racji 30 - lecia ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. Na dalsze lata dla jubilatów i tych którzy ich kochają i tych którzy oni kochają

10.00

Za parafian

12.00

+ Irenę Zimną w 5r. śm. i jej męża Jana

17.00

+ Czesława i Marka Sieradzkich

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Czwartek 13 X 2022, godz. 17:00

O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny, o pokój społeczny i błogosławieństwo dla rządzących krajem, by jak najlepiej służyli Ojczyźnie. O pokój na Ukrainie. O opiekę i błogosł. Boże dla Piotra. O zdrowie dla Włodzimierza, Stanisława, Marka. Dziękczynna za życie Hani z prośbą o radość wieczną dla zmarłych z jej rodziny. O powołania kapłańskie i zakonne.

Za zmarłych:

bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, Ewarda Janiaka, Teofila Wilskiego, kapłanów: PawłaPatockiego, Adama Marczewskiego, Mariana Bruzdę, Stefana Czerwińskiego,Leonarda Kryściaka, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, WincentegoDudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego,Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka,Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, JózefaSieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Jana Anklewicza,Bogusława Adamusa, Józefa Dębińskiego, Pawła Kasprzaka, Władysława Mrozińskiego, Zenona Banasiaka, Ryszarda Tuzina, Krzysztofa Nojmana, Zdzisława Króla, Marka Bobka, Bolesława Kawczyńskiego, kleryków: Szymona Drankiewicza, Artura Wachnika, siostrę Władysławę, siostrę Charitas, siostrę Hiacyntę Kopeć, siostrę Izabelę Banasiak, poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, szczególnie Żołnierzy Niezłomnych, ofiary II wojny światowej i za Powstańców Warszawskich a wśród nich por. Annę Hołubowicz-Gadkowską.

 

Modlimy się za zmarłych: 

Modlimy się za zmarłych: Dawida Małeckiego, Stanisława Małeckiego, Janinę i Józefa Chojnowskich, Danutę, Wacława, Małgorzatę Figiel, Jadwigę, Władysława, Jadwigę i Bogdana Warszewskich, Wojciecha Łańducha, Pawła Tomaskę, Izabelę Türk, Wandę Tułacz, Mariannę, Jana Ren, Barbarę Przepiórkę, Jadwigę, Jana Galewiczów, Honoratę, Mariannę, Jana Łuczaków, Marka Gąsiorowskiego, Grzegorza Prętczyńskiego, Annę i Stefana Augustyniaków, Krzysztofa Judasza, Czesława Woźniaka, Helenę, Wacława Tułaczów, Wacława Sztanderę, Józefa i Henrykę Kuś, Kazimierę i Mariana Mazurowskich, Józefa, Jana, Józefa, Mariannę Maniów, Barbarę i Tadeusza Aniołowskich, Jerzego i Jadwigę Olejniczaków, Kazimierza i Mieczysławę

Frankiewiczów, Józefa Juszczaka, Stefanię i Wacława Gawłowskich, Hieronima, Władysława Szymańskich, Krzysztofa Kobyłkę, Mariannę i Mieczysława Kocembów, Mirosławę i Piotra Majdziaków, Ewę i Daniela Krzywdów, Stanisława Gieszczyńskiego, Zbigniewa Wrzesińskiego, Jadwigę i Jerzego Sporeckich, Ewę Śniegułę, Stanisława Juszczaka, Krystynę Woźniak, Zofię i Henryka Karolaków, Janinę Guźniczak, Jerzego Korczyńskiego, Agnieszkę, Jana i Sabinę Drobników, Kazimierę, Mieczysława, Beatę Gruszków, Weronikę i Leona Salamonów, Piotra Sędziaka, Jadwigę Ciuruś, Macieja Świerka, Józefę i Józefa Szychtów, Piotra Jarycha, zmarłych z rodziny Jarychów i Litwów, Ryszarda Kicińskiego, Zofię i Bolesława Żurawskich, Wacława Urbańskiego, Marię, Aleksandrę, Norberta i Stanisława Chodyłów, Władysława Sadowskiego, za oczyszczających się w czyśćcu.