KOMUNIKAT w związku z wprowadzeniem nowych ograniczeń co do liczby uczestników zgromadzeń liturgicznych

 

KOMUNIKAT

w związku z wprowadzeniem nowych ograniczeń
co do liczby uczestników zgromadzeń liturgicznych ______________________________________________________________________

 

 

Mając na uwadze wprowadzenie od dnia 25 marca br. nowych ograniczeń
co do liczby uczestników zgromadzeń liturgicznych
przypominam, że duszpasterze
są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień władz państwowych.

 

1.       We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

2.      W przypadku koncelebry dopuszczalna jest tylko taka liczba księży, która wynika z wcześniej przyjętych do odprawienia w danym dniu intencji mszalnych.

3.      Liczbę posługujących należy ograniczyć do minimum.

4.      W liturgii pogrzebowej nie wlicza się osób z obsługi zakładu pogrzebowego.

5.      Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę św. w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie np. po ustaniu epidemii.

6.      Kościoły nadal powinny być otwarte w ciągu dnia, a duszpasterze niech stwarzają możliwość indywidualnego przystępowania wiernych do sakramentu pokuty. Wskazane jest podanie informacji o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi.

 

W związku z powyższym przypominam Księżom o bezwzględnym zachowywaniu rezydencji w parafii i pozostawaniu do dyspozycji wiernych proszących o posługę sakramentalną.

Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o odpowiedzialne
i pełne zrozumienia przyjęcia aktualnych zarządzeń w związku w epidemią COVID-19.

 

 

/-/ bp Edward Janiak

                                                                                                                            Biskup Kaliski

/-/ ks. Marcin Papuziński

Kanclerz Kurii

 

Kalisz, dnia 24 marca 2020 roku

L.dz. 569/2020