OGŁOSZENIA NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (21 XI 2021 r.)

 

1.         Dzisiaj w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata po Mszy św. o g. 1000 zostanie odprawione (zostało odprawione) nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem wraz z Aktem Poświecenia Rodziny Ludzkiej Chrystusowi Królowi. Po Mszy św. kontynuujemy nauki przedmałżeńskie.  

2.         W przyszłą niedzielę 28 listopada rozpoczynamy Adwent. Jest to czas pobożnego i radosnego oczekiwania na uroczystość  Narodzenia Pańskiego. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich do gorliwego  uczestniczenia w  Roratach, które  akcentują rolę czuwania w życiu chrześcijanina. Ważne jest także otwarcie się na potrzeby bliźnich – dlatego to w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom nabywamy świece, które po Wieczerzy Wigilijnej zanosimy na groby naszych Bliskich. Do puszki św. Antoniego, składamy ofiary na działalność parafialnego punktu charytatywnego.

3.        Pamiętając o drogich naszemu sercu zmarłych zgłaszamy na wypominki jednorazowe i całoroczne. Warto pamiętać, że o wypominki możemy prosić w każdej porze roku. Msze św. w tym tygodniu wg planu wywieszonego w gablotce.

4.         Jest prasa katolicka: nowy numer Opiekuna, Niedzieli, Gościa Niedzielnego z filmem dokumentalnym o tragicznych losach błogosławionego ks. Jana Machy. Dla dzieci jest Tęcza, Anioł Stróż. W Małym Gościu Niedzielnym jest dodatek – komiks o nowym Błogosławionym, który ukazuje życie i męczeństwo ks. Jana Machy. Jest Kalendarz Rolników, wydawany przez Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników w diecezji włocławskiej oraz Ewangelia 2022i książka Cud Kardynała Wyszyńskiego. Uzdrowienie siostry Nulli.

5.        Bóg zapłać za ofiary składane do puszek na Kościół w potrzebie.

6.        W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1200 spotkanie z rodzicami dzieci, przygotowującymi się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św.

7.      W poniedziałek po mszy św. wieczorowej zebranie ministrantów.

                                                                Proboszcz