OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO ( 12 V 2024 r. )

1.     W przyszłą niedzielę przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy
w liturgii okres Wielkanocny.

 

2.        W poniedziałek i w sobotę kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

3.         Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Niedziela, Anioł Stróż. Są książki o tematyce religijnej.

 

4.      Już dziś informujemy, że w poniedziałek 20 maja w  święto N.M.P. Matki Kościoła zostanie odprawiona na cmentarzu grzebalnym Msza św. o godz. 1800serdecznie zapraszamy! Można przynosić na wypominki jednorazowe, które przedłożymy do wspólnoty modlitwy przed mszą św. na cmentarzu.

 

5.      Dnia 1 czerwca(sobota) br. organizujemy wyjazd na spotkanie młodych na Polach Lednickich. Koszt 60 zł. Zapisy u księdza Grzegorza tylko do soboty 18 maja.   

 

6.        16 majaprzeżywamy w liturgii święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Prośmy Boga za Jego wstawiennictwem o pokój w ojczyźnie naszej i o jej trwanie w wierze Ojców.

 

7.         Jutro 13 majarozpoczęcie modlitwy różańca fatimskiego. W tym roku rozpoczniemy różaniec fatimski w Trojanowie, gdzie poświęcimy nową figurę Maryi w miejsce tej do której ktoś ośmielił się strzelać. Śpiewem litanii loretańskiej poprzedzającej mszę św. rozpoczniemy  o godz. 1800 wspólną modlitwę. Zewnętrznym darem wynagradzającym za profanację będzie ornat maryjny z wizerunkiem bł. kar. Stefana Wyszyńskiego i jego dewizą: Wszystko postawiłem na Maryję. Na ten cel zostanie przeznaczona taca ze mszy św., uzupełniając dotychczasowe ofiary a co będzie nadto przeznaczymy na rowery dla katechistów w Ugandzie o co prosi ks. Polikarp Opiyo, który u nas głosił kazania we wrześniu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

8.           We wtorek pielgrzymka rowerowa uda się do kapliczki w Michałowie III i IV, we środę do kapliczki w Cieni II, a w czwartek w Cieni I. Zbiórka we wszystkie dni przed kościołem o godz. 1900. Prosimy, by w tych dniach nabożeństwo rozpoczynać o godz. 1930 wraz z grupą rowerową.

 

9.              Dla uczniów od kl. 4 do 6 powstaje wspólnota Juniorki. Pierwsze spotkanie 25 maja w godz. od 1600 do 1800 w salce na wikariacie. Spotkania będą raz w miesiącu. Przy figurze św. Antoniego są ulotki informacyjne, które możemy zabrać ze sobą. Starszą zaś młodzież zapraszamy w piątki o godz. 1900.

 

10.                  Serdecznie zapraszamy dziś o godz. 1530na zwiedzanie kościoła.  

 

11.             Dziś od godz. 900 do 1300 będzie można w ambulansie na Placu Wolnościoddać krew dla potrzebujących. Zachęcamy do włączenia się w to dzieło pomocy bliźnim. – Bóg zapłać.
                           
                                                                                 proboszcz