GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ( 10 V 2020 r. )

         1.      W środę 13 maja po Mszy św. wieczorowej pierwsze w tym roku nabożeństwo Różańca Fatimskiego wraz z litanią loretańską do N.M.P. – serdecznie zapraszamy do wspólnoty modlitwy zarówno w świątyni (45 osób) jak i przed ekranami środków technicznego przekazu z naszego kościoła.  

2.         Jest do nabycia prasa katolicka.Są książki o tematyce religijnej – proszę zwrócić uwagę na książeczkę poświęconą historii obrazu M.B. Częstochowskiej w historii Kościoła i narodu polskiego: Polska Ikona.

 3.          W poniedziałek 11 maja po mszy św. wieczorowej spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych z klasy III A, we wtorek z klasy III B, a w piątek z klasy III C. Nabożeństwa majowe będą odprawiane w tych dniach w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św.

4.         W  czwartek 14 maja po Mszy św. wieczorowej spotkanie z rodzicami dzieci Komunii św. rocznicowej.

   5.              Msze św. w tym tygodniu wg podanego w gablotce parafialnej planu.

 6.              14 maja przeżywamy w liturgii święto św. Macieja Apostoła, a 16 maja święto św. Andrzeja Boboli, Patrona naszej Ojczyzny. Prośmy za Ich wstawiennictwem o  ustanie nękającej nas pandemii oraz o błogosławieństwo dla Ojczyzny i trwanie wierne przy Chrystusie w Jego Kościele.                                                                

KOMUNIKAT

w związku z setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II __________________________________________________

 18 maja 2020 roku będziemy przeżywali setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Stanowi to okazję, by ponownie przypomnieć Polakom i światu świadectwo życia i nauczanie Papieża-Polaka, duchowe dziedzictwo, którego jesteśmy spadkobiercami oraz odnowić zawierzenie Bogu przez Maryję na wzór naszego wielkiego Rodaka.

 Proszę zatem księży proboszczów, aby w niedzielę 17 maja lub w poniedziałek 18 maja br. we wszystkich kościołach parafialnych była sprawowana Msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. Wszyscy zjednoczmy się duchowo
w tę rocznicę, która jest tak ważna dla Polaków i całego Kościoła. Prośmy także przez wstawiennictwo Świętego Papieża o ustanie epidemii i uchronienie naszej Ojczyzny od wszelkich niebezpieczeństw, zwłaszcza suszy.

 Ponadto w niedzielę 17 maja po Mszach św., przed wszystkimi kościołami i kaplicami będzie przeprowadzona zbiórka ofiar na budowę kościoła pw. św. Jana Pawła II w Kaliszu jako wotum dziękczynne za Jego apostolską wizytę w naszej diecezji i nawiedzenie sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w dniu 4 czerwca 1997 roku. Proszę wszystkich Diecezjan o włączenie się w dzieło wznoszenia na chwałę Bożą nowej świątyni, która będzie także wyrazem naszej pamięci i przywiązania do Papieża Polaka.

Oddając naszą Diecezję w opiekę św. Jana Pawła II
z serca wszystkim błogosławię

bp Edward Janiak Biskup Kaliski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

KOMUNIKAT

14 maja 2020 r. - Dzień modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia
w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa

________________________________________________________

Z inicjatywy Ojca Święty Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała prośbę, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Modlitwę w tym dniu podejmą także przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć ludzkość we wspólnym błaganiu.

Zachęcamy wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli do włączenia się w papieską inicjatywę w czwartek 14 maja br. i zaangażowanie się poprzez modlitwę, post i pełnienie dzieł miłosierdzia w uproszenie szybkiego ustania pandemii i przezwyciężenia jej konsekwencji

Księży Proboszczów prosimy, aby powyższą informację i zachętę do włączenia się
w to ważne i szlachetne przedsięwzięcie przekazali w ramach ogłoszeń duszpasterskich
w niedzielę 10 maja br.

                                                                      bp Łukasz Buzun

                                                                      Wikariusz Generalny