OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (9 II 2020 r.)

1.                    We wtorek 11 lutego przeżywamy w Kościele Światowy Dzień Chorego. Msza św. w intencji Chorych i ich Opiekunów o godz. 1100 z możliwością przyjęcia sakramentu Namaszczenia Chorych.

2.                  Jest do nabycia prasa katolicka: nasz diecezjalny Opiekun, Niedziela, Gość Niedzielny, dla dzieci nowy nr Anioła Stróża. Jest interesująca pozycja książkowa dla chorych, ale nie tylko dla nich poradnik i modlitewnik zarazem Czynić dobro cierpieniem.

3.                W gablotce parafialnej jest afisz o modlitwie małżeństw starających się o potomstwo. Zachęcamy do podjęcia modlitwy w trosce o potomstwo. Zachęcamy także do skorzystania z osiągnięć naprotechnologii, dzięki której możemy w sposób godziwy moralnie podejmować starania o potomstwo, odrzucając drogę grzechu w tej materii.   

4.                14 lutego przeżywamy w liturgii święto Cyryla i Metodego, patronów Europy. Za Ich wstawiennictwem prośmy o światło dla narodów, by Europa wróciła do swych chrześcijańskich korzeni. Módlmy się też w intencji, by św. Jan Paweł został ogłoszony doktorem Kościoła i współpatronem Europy.

5.                7 czerwca br. odbędą się uroczystości beatyfikacyjne kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Chętnych chcących uczestniczyć w tej uroczystości prosimy o zgłoszenie do zakrystii w celu zarezerwowania sobie karty wstępu i jeśli ktoś chce jechać swoim pojazdem karty parkingowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6.                W poniedziałek nie ma Mszy św. wieczorowej i kancelaria parafialna też jest nieczynna.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Proboszcz