OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXVIII OKRESU ZWYKŁEGO (10 X 2021 r.)

 

1.         Dziś przeżywamy XXI Dzień Papieski. Z tej racji, jak każdego roku, składamy ofiary do puszek na stypendia dla zdolnej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej – serdeczne Bóg zapłać za to budowanie żywego pomnika wdzięczność św. Janowi Pawłowi II.

 

2.         13 października w środę ostatni w tym roku Różaniec Fatimski, który będzie odprawiany po mszy św. – prosząc o szybkie ustanie pandemii, o pokój w Ojczyźnie, poszanowanie polskiej suwerenności przez inne kraje, pokój w rodzinach i w naszych sercach oraz o umocnienie wiary w sercach dzieci i młodzieży. Postarajmy się licznie i gorliwie  uczestniczyć w tym nabożeństwie ze świecami w czasie procesji, jeśli to będzie możliwe .  

 

3.         14 października z racji Dnia Edukacji Narodowej różaniec ofiarujemy w intencji Nauczycieli i Pracowników szkolnictwa, prosząc o niebo dla zmarłych
i o Boże błogosławieństwo dla żyjących Nauczycieli i Pracowników szkolnictwa. 

 

4.         16 października z racji 43 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Biskupa Rzymu różaniec, prosząc o ustanie pandemii, ofiarujemy w intencji parafii, byśmy, tak jak tego uczył św. Jana Paweł II, wiernie trwali przy Chrystusie i Kościele.

 

5.         Jest prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela.  Dla dzieci Anioł Stróż, Tęcza, Świat misyjny. Dla młodszej młodzieży Mały Gość Niedzielny. Są kalendarze na Nowy 2022 Rok, które są cegiełkami na utrzymanie naszego seminarium kaliskiego – za pomoc okazaną seminarium serdeczne Bóg zapłać. 

 

6.          17 października w par. pw. Świętego Jana Pawła II w Kaliszu przy ul. Ks. prał. Stanisława Piotrowskiego po mszy św. o godz. 1130 rozpocznie się ok. godz. 1230 pokutna Procesja Różańcowa za Polskę — więcej danych na afiszu w gablotce parafialnej. Zachęcamy do udziału w procesji! W gablotce jest też afisz Wspomóż Agnieszkę w walce z nowotworem płuc. Pomoc ta płynie przez Fundację Siepomaga – prosimy o dar serca dla p. Agnieszki, mieszkającej w sąsiedniej parafii.                 

 

7.         Nadchodzi zima, już powoli zaczynamy czuć jej zbliżanie się. Dlatego tacę w przyszłą niedzielę ofiarujemy na zakup Eko-groszku do naszej świątyni. Serdeczne Bóg zapłać za okazaną sobie wzajemnie życzliwość, gdyż z dobrodziejstwa ogrzania świątyni będziemy korzystali my, uczestnicy nabożeństw oraz inni wierni, którzy z nami zechcą trwać na modlitwie, choć mieszkają w innej parafii.  

 

8.        Niniejszym informuję, że Pasterz Diecezji ks. bp Damian Bryl dn. 9 października br. odwołał z naszej parafii ze stanowiska wikariusza parafialnego ks. Karola Zakręta a 10 października mianował wikariuszem ks. Łukasza Rau. Polecamy księdza Karola modlitwom Parafian a otaczając modlitwą ks. Łukasza życzymy Mu, by czuł się wśród nas, pracując ku większej chwale Bożej, jak u siebie w domu.

 

           Proboszcz