OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ( 19 IV 2020 r. )

1.   Dziś w liturgii przeżywamy święto Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna się 76 Tydzień Miłosierdzia. Hasło tego tygodnia: Miłosierdziem budujemy Kościół Boży.

        2.   Msze św. w tym tygodniu według podanego planu w gablotce parafialnej i na stronach internetowych parafii.

        3.    Jest do nabycia świąteczny numer Opiekuna.

     4.  23 kwietnia w czwartek przeżywamy w liturgii uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski. Za jego wstawiennictwem prośmy Boga o ustanie pandemii koronawirusa i potrzebne moce dla Ojczyzny, by była wierna Chrystusowi i budowała w dobrobycie ojczysty dom. Trwajmy w modlitwie wzajemnie za siebie i ojczysty dom.

     5.  Zgodnie z obowiązującym prawem w naszej świątyni od poniedziałku może w liturgii uczestniczyć 45 osób. Bardzo proszę o zdyscyplinowanie w tej materii; jesteśmy zobowiązania przestrzegać zarządzeń władz sanitarnych ostatnio wydanych w trosce o nasze zdrowie.                                                                                                 proboszcz