OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXXI OKRESU ZWYKŁEGO (31 X 2021 r.)

 

   
 

 

OGŁOSZENIA na NIEDZIELĘ XXXI Okresu ZWYKŁego

 (31 X 2021 r.)

1.             Jutro w poniedziałek przeżywamy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w dzień uroczystości w kościele o godz. 800 i 1000. O godz. 1400 msza św. poprzedzona wypominkami jednorazowymi i Koronką do miłosierdzia Bożego na cmentarzu parafialnym.

 

2.           We wtorek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny Msze św. w kościele o godz. 800, 1100 wraz z modlitwami stacyjnymi  za Zmarłych i o g. 1700 poprzedzona różańcem  z  wypominkami jednorazowymi. Na Mszę św. o godz. 1100 rodziny Zmarłych w czasie od 1 XI 2020 r. do 1 XI 2021 r. przynoszą znicze, które w odpowiednim czasie, kiedy będą czytane nazwiska zmarłych przyniosą do Krzyża ustawionego przy ołtarzu. Serdecznie prosimy, by we mszy św. o godz. 1700 uczestniczyły dzieci i młodzież.

 

3.           W środę 3 listopada przeżywamy w naszej parafii Diecezjalny Dzień Adoracji Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Adorację rozpoczynamy po Mszy św. o godz. 800, w kaplicy św. Anny a kończymy o godz. 1800 różańcem w intencji nowozgłoszonych wypominek na niedziele całego roku a następnie Msza św.  W tym dniu tj. w środę zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o g. 1500. Prosimy, by tak ułożyć sobie dzień 3 listopada, by Jezus nie był osamotniony w czasie wystawienia. Trwajmy na adoracji Pana Jezusa według ustalonego porządku modlitwy.

 

4.           W Pierwszy Czwartek miesiąca o g. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań a o g. 1800nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Msza św.

 

5.           W tym tygodniu Pierwszy Piątek miesiąca.  Spowiedź rano tylko przed Mszą św. a po południu od g. 1600. Msza św. wieczorowa o godz. 1700.

 

6.           Pamiętając o wskazaniu św. Ambrożego: O tych, których kochaliśmy za życia nie zapominajmy po śmierci zgłaszamy do Kancelarii Parafialnej na wypominki jednorazowe i całoroczne. Jednorazowe będą czytane w świątyni 2 listopada przed mszą o godz. 1700 oraz w tygodniu, jeśli będzie taka potrzeba.

 

7.           Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela, Mały Gość Niedzielny, Anioł Stróż  i inne. Jest kalendarz diecezjalny na 2022 r., będący cegiełką na utrzymanie seminarium oraz Ewangelia 2022 (dla dorosłych) i Ewangelia dla dzieci 2022.

 

8.            6 listopada spotkania w salce katechetycznej dla kandydatów do sakramentu Bierzmowania z klas ósmych: g. 815 grupa 1 NAZARET, godz. 900 grupa 2 KAFARNAUM, godz. 945 grupa 3 JERYCHO, godz. 1030 grupa 4 BETANIA, godz. 1115 grupa 5 JEROZOLIMA. Kandydaci zabierają ze sobą indeksy.

9.             W przyszłą niedzielę będziemy mieli okazję wesprzeć małą Amelkę chorą na amioplazję. Więcej na ten temat można przeczytać na ulotkach w gablotce parafialnej. Operacja w USA kosztuje 3 500 ooo zł. Rodzice Amelki zwracają się do wielu ludzi o wsparcie, także skierowali swą prośbę do nas. Za okazaną pomoc serdeczne Bóg zapłać.                                                                                                                                                                                           Proboszcz

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

 

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

 

Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”

 

Przesyłam powyższą informację z prośbą o poinformowanie wiernych w parafiach o możliwościach uzyskania odpustów za zmarłych w listopadzie bieżącego wg postanowień Stolicy Apostolskiej. 

Plan adoracji w parafii Opatówek Chrystusa utajonego
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza w kaplicy Św. Anny

3 listopada 2021 R.

Godz. 800       Msza św. na rozpoczęcie adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

 godz.  900          Żywy Różaniec,  Grupa O. Pio, Grupa Charytatywna.

 godz. 1000   — wierni z wiosek: Szulec i Józefów oraz z ulic: Spacerowej, Kaliskiej, Kościelnej, Leśnej i Szkolnej.

godz. 1100      wierni z Borowa, Bogumiłowa i Trojanowa oraz z ulic: Piaskowej, 3-go Maja, Nowoogrodowej, Poprzecznej, Grabowej i Rogatki.

godz. 1200    wierni z Cieni Folwark oraz z ulic: Świętego Jana, Turkowskiej, Rosochatki i Ogrodowej. 

godz. 1300   — wierni z Cieni I, II i III  oraz z ulic: Spokojnej, Dworcowej, Działkowej, Marcina Kasprzaka, Placu Wolności i Józefa Poniatowskiego

godz. 1400 — wierni z wiosek: I, II, III i IV Michałowa oraz z ulic: Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Ludowej i Łódzkiej.

godz. 1500        Godzina Miłosierdzia

godz. 1600   — wierni z ulic: ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego, Braci Gillerów, Gen. Józefa Zajączka, Kwiatowej i Parkowej.

 godz. 1700       wierni, którzy nie mogli uczestniczyć w adoracji w wyznaczonym czasie.

godz. 1800Mszaśw.na zakończenie Dnia Adoracji najśw. sakramentu.

        Mamy tyle ważnych spraw w swoim życiu zarówno radosnych jak i trudnych o których powinniśmy porozmawiać z Jezusem, utajonym w Najświętszym Sakramencie. Przyjdźmy więc do Niego i usiądźmy niejako u Jego stóp tak jak to uczyniła Maria, która najlepszą cząstkę obrała i tak jak Ona zasłuchajmy się w naukę Mistrza i serdecznie z Nim porozmawiajmy. Niech Chrystus ukryty pod postacią chleba nie zostanie przez nas opuszczony — trwajmy przy Nim na modlitwie i brońmy swej przyjaźni z Nim, by nic jej ani nie osłabiło, ani nie przerwało. Niech wraz z rodzicami, dziadkami i chrzestnymi nie zabraknie na adoracji Jezusa dzieci i młodzieży naszej parafii!!!