OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXVII OKRESU ZWYKŁEGO (3 X 2021 r.)

 

1.     Wróćmy myślą do misje parafialnych rozpoczętych wieczorem 5 października 2019 roku i spróbujmy przybliżyć sobie ich treść, prosząc św. Michała Archanioła o pomoc w pogłębianiu przyjaźni z Bogiem a także o zwycięstwo nad pokusami szatana, który  chce człowieka oddalić od Stwórcy i Zbawiciela a zwrócić ku sobie. Prośmy także św. Michała Archanioła o wstawiennictwo u Boga w sprawie ustąpienia pandemii wirusa Covid 19.  Sięgnijmy też myślą do 2 i 3 października 2010 r., przypominając sobie nawiedzenie Maryi w Obrazie Jasnogórskim naszej parafii i rozważajmy w swoim sercu intymne spotkanie z Maryją naszą Matką. Zachęcamy do gorliwego uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych. 

 

2.        W przyszłą niedzielę przeżywamy XXI Dzień Papieski. Z tej racji, jak każdego roku, złożymy ofiary do puszek na stypendia dla zdolnej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej – serdeczne Bóg zapłać za  budowanie żywego pomnika wdzięczność św. Janowi Pawłowi II. 

 

3.        Jest prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela.  Dla dzieci nowy nr Anioła Stróża, Tęcza, Świat misyjny. Dla młodszej młodzieży Mały Gość Niedzielny. Są kalendarze na Nowy 2022 Rok, które są cegiełkami na utrzymanie naszego seminarium kaliskiego – za pomoc okazaną seminarium serdeczne Bóg zapłać.   

 

4.        Na stronie internetowej parafii w zakładce Rekolekcje Narodowe – Ojcowskiemu Sercu zawierzamy jest podany plan tych rekolekcji. Zachęcamy do skorzystania z poszczególnych spotkań czy to w bazylice świętego Józefa czy toonline, przygotowujących do zawierzenia narodu i Kościoła św.Józefowi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

5.        W przyszłą sobotę zapraszamy do salki katechetycznej na spotkanie formacyjne kandydatów do sakramentu Bierzmowania: na godz. 830 młodzieńców z klasy 8c i 8d a na godz. 920 dziewczęta z klasy 8c i 8d.

 

6.        W gablotce parafialnej jest afisz, informujący o VI Międzynarodowym Festiwalu Organowym w Chełmcach – zapraszamy melomanów muzyki organowej.

                                                                      Proboszcz